top of page
Search
  • Writer's pictureCoachTai Musicparent

Ep.404 Healthy Ego


จากการเข้า session Exclusive Talk with Executive Coach กับ โค้ชเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย อีก 1 คำใหม่ที่ต่ายได้มาคือคำว่า Healthy Ego คำว่า ego ในความหมายที่เราใช้กันทั่ว ๆ ไปคือ อัตตา ความเป็นตัวตนของเรา ในบาง sense ให้ความรู้สึกประมาณความมั่นใจในตัวเอง ซึ่งหลาย ๆ ครั้ง การมี ego มากเกินไปดูจะเป็นความรู้สึก negative

.

คนที่มี ego สูง จะมี sense ของความมั่นใจในตัวเองเกินไป เห็นแก่ตัว อวดดี โอ้อวด หรือ กร่าง ขณะที่คนที่มี ego น้อยจะให้ความรู้สึกของคนตัวเล็ก ไม่มั่นใจ ฉันไม่เก่ง never good enough ซึ่งการมองว่ามี ego มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับ context ด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าใครที่เคยทำงานในบริษัทฝรั่ง การแสดงความคิดเห็นตรง ๆ กับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ แต่ถ้าหากใช้วิธีเดียวกันกับบริษัทไทย อาจจะถูกมองว่าเป็นคนที่มี ego สูงเพราะองค์กรไทยมีวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกับองค์กรต่างชาติค่ะ

.

ดังนั้นเราควรมองในบริบทที่เราอยู่และเช็คว่าเรากำลังมี Healthy Ego อยู่หรือเปล่า การที่เรามี Healthy Ego ต่ายว่าจะทำให้เราเป็นคนที่น่ารักและและเป็นประโยชน์กับผู้อื่นอย่างเหมาะสมค่ะ

Comentários


bottom of page