top of page

Acerca de

347661221-huge.jpg

"For Kids"

"โตขึ้นลูกอยากเป็นอะไร?" คำถามนี้ฟังดูคุ้นเคยและได้ยินอยู่บ่อยครั้ง ทั้งในบ้าน, วันรวมญาติ, หรือที่โรงเรียน 

เด็กบางคนก็ยิ้มเขิน ๆ บางคนก็ตอบได้ชัดเจน "..จะเป็นหมอครับ" "จะเป็นนักร้องค่ะ" "Pro-Gamer สิ" 

.

แต่จะมีเด็กสักกี่คนที่

ตอบได้จากหัวใจ 

ตอบได้โดยปราศจากการครอบงำ

ตอบได้จากพรสวรรค์ในตัวเขาเอง

Gallup เข้าใจพ่อแม่และเด็กเป็นอย่างดี จึงพัฒนาการประเมิน StregnthFinder อันโด่งดังมาใช้ประเมินพรสวรรค์ในเด็กอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่อายุ 10 ปี ในชื่อ DiscoverStrength by Gallup.

"ได้เห็นจุดเด่นในใจลูกที่มองเห็นยาก แม้เราใกล้ชิดกัน"

bottom of page