top of page
Search
  • Writer's pictureCoachTai Musicparent

Ex.399 ใจคนเรายากเย็นเกินไป


หนังสือเล่มนี้เขียนโดยนักจิตวิเคราะห์ที่บำบัดคนไข้มากว่า 50,000 ชั่วโมง การทำจิตวิเคราะห์คือ เป็นการบำบัดโดยใช้การพูดคุยเป็นหลัก เนื่องจากการบำบัดมีหลายแนวทาง เช่น การใช้ยา การบำบัดโดยผ่านเครื่องมืออื่น ๆ เช่น ดนตรี ศิลปะ

.

หลาย ๆ เคสในเรื่องนี้น่าสนใจ


จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ หลาย ๆ เหตุการณ์ที่เป็น trauma ในปัจจุบันที่หาสาเหตุไม่เจอ หลายเหตุการณ์มีสาเหตุมาจากอดีตโดยเฉพาะในวัยเด็ก เหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันเลย

.

หลายครั้งที่เราไม่สามารถแสดงออกหรือแสดงความรู้สึกบางอย่างออกมาได้ ความรู้สึกที่ถูกเก็บหรือกดเอาไว้ ก็มาปรากฎในรูปความฝัน หลายเคสที่นักจิตวิเคราะห์ก็ใช้การวิเคราะห์ความฝันเป็นเครื่องมือในการบำบัด

.

สิ่งที่เรียนรู้เพิ่มเติมจากหนังสือเล่มนี้คือ ก่อนหน้านี้ต่ายรู้จักและได้ใช้ ‘The 5 Stage of Grief’ ซึ่งประกอบด้วย Denial ไม่ยอมรับ, Anger โกรธ, Bargaining ยื้อยุด, Depression ซึมเศร้า, Acceptance ทำใจยอมรับ สำหรับ change management ในองค์กร

.

จากหนังสือเล่มนี้ทำให้ได้ทราบว่า model นี้ใช้สำหรับการยอมรับความเศร้าสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย ที่นำมาปรับใช้ในองค์กร ผู้เขียนกล่าวว่าสำหรับคนทั่วไป ความเศร้าโศกอาจจะไม่ได้สามารถหายไปจากเราได้ แม้เวลาผ่านไป เราก็อาจจะยังนึกถึงเหตุการณ์นั้นอยู่

.

‘การเลิกเศร้าตลอดไป เป็นความหลงผิด เป็นความหวังลม ๆ แล้ง ๆ ว่าเราสามารถทำให้ความเศร้าใจอันมีชีวิตนั้นตายลงได้’

.

หนังสือที่ผู้เขียนแนะนำให้อ่านคือ The Grief Recovery Handbook

.

ต่ายเชื่อว่าหลายครั้ง trauma ในผู้ใหญ่เกิดจากเหตุการณ์ในวัยเด็ก ในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่ เราอยู่ในชีวิตของลูกในช่วงที่เค้าเด็กเยอะมาก เราอาจจะไปสร้างปมอะไรชีวิตให้ลูกโดยไม่รู้ตัว เหมือนกันที่พ่อแม่ของเราก็อาจจะเคยสร้างปมกับเราตอนที่เราเป็นเด็ก

.

อย่างไรก็ดีเราเลี้ยงลูกให้เค้ามีพื้นฐานอารมณ์ที่มั่นคง แม้ว่าเราจะพยายามไม่สร้างบาดแผลอะไรให้ลูก แต่ถ้ามันเกิดขึ้น เมื่อเค้าเป็นผู้ใหญ่ที่มีพื้นฐานสภาพจิตใจที่ดี ได้รับการเลี้ยงลูกมาอย่างอบอุ่น เค้าจะหาวิธีแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง

.

留言


bottom of page