top of page
Search
  • Writer's pictureCoachTai Musicparent

Ep.84 Into the Magic Shop (eng below)..

หนังสือเล่มนี้น่าสนใจตรงที่ผู้เขียน คือ ศัลยแพทย์ทางประสาท ผู้มีชื่อเสียงมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสูง เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์เพื่อการวิจัยและการศึกษาด้านความเมตตาและความเห็นแก่ผู้อื่น (CCARE: Center of Compassion and Altruism Research and Education) ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ซึ่งได้รับการอุปถัมภ์จากองค์ทะไลลามะ โดยที่เค้ามีวัยเด็กที่เลวร้าย พ่อติดเหล้าและใช้กำลัง กับแม่ที่พยายามฆ่าตัวตายหลายครั้ง และอาศัยอยู่ในบ้านที่เกือบโดนยึดบ่อย ๆ เพราะไม่ได้จ่ายค่าเช่า แต่เค้าโชคดีที่ได้เรียนรู้กลจากร้านมายากล

.

ต่ายชอบหนังสือเล่มนี้มากค่ะ เป็น one of the best recommend ของต่ายเลย จริง ๆ แล้วหลักการ 4 อย่าง (หรือ กล 4 ข้อ ในหนังสือ) ไม่ได้เป็นอะไรที่ new new เพียงแต่ไม่เคยมีใครเอา 4 อย่างนี้มาเรียงต่อกันตามลำดับ

.

กล 4 ข้อ คือ ผ่อนคลายร่างกาย กล่อมจิตให้นิ่ง เปิดหัวใจ กำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน

.

#ผ่อนคลายร่างกาย เหมือนเป็นการเตรียมและบอกร่างกาย ถ้าท่านไหนที่เคยฝึกโยคะ อาจจะคุ้นเคยกับการผ่อนคลายร่างกายไล่จากศีรษะไปทุก ๆ ส่วนจนถึงเท้า ในหนังสือเล่มนี้อาจจะเป็นการ reverse ที่จะผ่อนคลายจากเท้าไปสู่ศีรษะ

.

#กล่อมจิตให้นิ่ง ขั้นต่อมาคือการฝึกสมาธิค่ะ ในหนังสือจะให้เพ่งเปลวไฟ หรือหาคำที่ชอบมาท่องซ้ำๆ ไม่ให้ได้ยินเสียงเล็กๆ ในหัวที่พูดถึงเรื่องอื่นๆ

.

#เปิดหัวใจ ขั้นตอนนี้ให้เรานึกถึงคนที่รักเรา แล้วให้เราส่งพลังรักไปยังคนที่เรารัก และส่งความรักไปยังคนที่เรารู้จักแต่อาจจะไม่สนิท และส่งต่อไปถึงยังคนที่เราไม่ชอบ สำหรับต่ายขั้นตอนนี้คล้ายกับการทำ gratitude เพื่อขอบคุณพลังรักที่เราได้รับ

.

#กำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน คือ การ set goal ซึ่งต้องเป็น goal ที่ชัดเจน เช่น ถ้าเราอยากมีเงินเยอะ ๆ ให้กำหนดไปเลยว่าอยากมีเงินกี่บาท จากนั้นให้เรามุ่งมั่นตั้งใจไปที่เป้าหมายของเรา ตรงนี้ต่าย link กับ law of attraction จากหนังสือเรื่อง The Secret ที่มีหลักการคล้ายกัน

.

ผู้เขียนได้เรียนรู้ว่า เราควรตั้งใจฝึกฝนและผ่านแต่ละขั้นตอน โดยเฉพาะการเปิดหัวใจ ในช่วงต้นของชีวิต ผู้เขียนอาจจะไม่ได้ตั้งใจในขั้นตอนนี้ เมื่อกำหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นเป้าหมายที่ material เช่น มีเงินล้าน มีรถหรู แต่เมื่อได้ทุกอย่างแล้ว กลับมีความเหงาในจิตใจ เมื่อกำหนดเป้าหมายใหม่เป็นการทำเพื่อผู้อื่น ชีวิตจึงรู้สึก fulfill ตรงนี้ต่ายมองว่าเหมือนหลักการอิคิไกขั้นสูงสุดค่ะ

.

Ep นี้ อยากบันทึกการเรียนรู้ผ่านหนังสือเล่มที่ชอบ และอีกหลาย ๆ เล่มที่ผ่านมา เก็บไว้ remind ตัวเอง เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมจะค่อย ๆ เอามาเล่าให้ลูกฟังค่ะ

.

.

The interesting points of this book start with the author, a highly renowned neuron surgeon who established the CCARE: Center of Compassion and Altruism Research and Education at Stanford University.

.

However, the brightness of his life has a dark root underneath. His childhood was a tragic, alcoholic dad with violence abuse and a multiple suicide attempts mom. He had to move around a lot after the rent was due.

.

In his rough childhood, he happened to find a magic shop.

.

I’m really really impressed by this book, it becomes one of my best recommend book. The core principle of this book or so-called 4 tricks in this book is not something new-new but no one really put it right just like this.

.

4 tricks are: Relax your body, Calm your mind, Open your heart and Concentrate.

.

Relax your body is a preparation step, telling your body to be ready. If you tried Yoga before, it’s similar to this approach, relax your head all the way down to toes but this book reverses it. Toes first head the last.

.

Calm your mind, this step is similar to meditation. The book recommend to focus on the flame or repeat your chosen phrase, to eliminate the distracting voices in your head.

.

Open your heart, this step is to focus on the ones who love you and channel the energy to the ones you love, those you know but not that close and to those you dislike. For me, this step is similar to Gratitude method in coaching.

.

Concentrate on a clear goal, this step is to be specific on what you want to achieve. For example, if you would want to have more money, what’s the exact figure? And focus on it. I linked this trick to ‘Law of attraction’ from the book ‘The Secret’.

.

The author learned that practice each step is important to deal with changes in life. Especially, ‘Open your heart’ step. In the early stage of life, he might didn’t gone through this step properly so he ends up focus on materials such as money, fancy cars then he felt empty after earning it all. Hence he focuses on helping people then his life being fulfilled. I believe this step is much similar to the highest Ikigai.

.

This episode is meant to record what I have learned from favourite books and remind myself. When the time is right, I will share it with my kids too.


#เลี้ยงลูกเล่นดนตรี, #โค้ชต่าย, #Musicparent, #Music, #Parent, #Coaching, #EF, #Consultant, #ดนตรี, #เลี้ยงลูก, #ปรึกษา, #พัฒนา

تعليقات


bottom of page