top of page
Search
  • Writer's pictureCoachTai Musicparent

Ep.81 ถึงคุณครูสอนดนตรีEp.81 Dear music teachers, (Eng below).
.

วันนี้ได้นั่งทบทวนบทบาทของตัวเองในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งการเป็นแม่ เป็นลูก เป็นภรรยา เป็นพนักงาน ฯลฯ ในทุก ๆบทบาท ล้วนแต่มีความคาดหวังจากคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราในบทบาทนั้น ๆ และเราก็มีสิ่งที่คาดหวังจากคนเหล่านั้นเช่นกัน

.

ในฐานะที่เคยเป็นครูสอนดนตรี และตอนนี้เป็นคุณแม่ที่มีลูกเรียนดนตรี เราก็มีความคาดหวังและถูกคาดหวังที่อยากจะแชร์ดังนี้ค่ะ

.

เริ่มต้นตั้งแต่การเลือกครูสอนดนตรี บอกเลยค่ะ ถ้ามีคนรู้จักแนะนำครูมา เราก็จะสบายใจกว่าเดินไปที่โรงเรียนดนตรีแล้วบอกว่า ลูกอยากเรียนเปียโนค่ะ แล้วให้โรงเรียน match เวลาที่เราสะดวกกับครูที่ว่างตรงกันให้

.

เพราะฉะนั้นการ refer จึงสำคัญ วงการดนตรีบ้านเราก็ไม่ได้กว้างขวางมาก ถ้าเราเคยทำอะไรไม่ดีไว้ในอดีตมันอาจจะส่งผลถึงเราในอนาคตค่ะ ในฐานะที่เคยเป็น recruiter หาคนเข้ามาทำงานให้บริษัท ผู้สมัครบางคน profile ดีมากสัมภาษณ์ผ่านฉลุย แต่พอเราเช็ค social media footprint บางคนเราก็ต้องปฏิเสธการรับเข้าทำงาน น่าเสียดายแทนมาก ๆ ค่ะ

.

เมื่อเราเริ่มต้นสอนนักเรียนคนใหม่ เราควรหาโอกาสคุยกับผู้ปกครองถึงเหตุผลที่ให้ลูกมาเรียนดนตรี ซึ่งแต่ละบ้านก็แตกต่างกันไป บางบ้านก็มาเรียนเพราะอยากให้ลูกมีกิจกรรมทำ บางคนอาจจะจริงจังมากขึ้น ลูกต้องสอบ ต้องได้เล่นconcert บางบ้านให้ลูกมาเรียนเพราะลูกขอมาเรียน ถ้าเรารู้ตรงนี้แล้ว เราจะได้แพลนการสอนของเราได้ถูก เราควรจะสอนอะไรแค่ไหน ความเข้มงวดในการให้ผ่านในแต่ละเพลง ตลอดจนปริมาณการบ้านที่ควรให้

.

นอกจากนี้ สำหรับผู้ปกครอง สิ่งที่เราอยากรู้ก็คือความก้าวหน้าของลูกเรา วันนี้ลูกเราเรียนอะไรบ้าง แล้วก็มีการบ้านอะไรบ้าง ฯลฯ สิ่งที่คุณครูห้ามพลาดเลยแม้ว่าจะมีเวลาน้อยแค่ไหน ก่อนหมดชั่วโมงเราควรหาเวลาคุยกับผู้ปกครองupdate ให้ฟังว่าลูกของเค้าเป็นอย่างไรบ้าง

.

คุณครูดนตรีท่านอื่น ๆ มีประสบการณ์ยังไงมาแชร์กันนะคะ หรือผู้ปกครองท่านอื่น ๆ อาจจะมีความคาดหวังอื่น ๆ ยินดีมากนะคะถ้าจะมาแชร์กัน

.

.

I sat down and review my roles in many aspects like mom, daughter, wife, employee etc. In each role, there is expectation from people interact with me. We also have our expectation to them as well.

.

As a piano teacher and a mother who has kids play music, I also have my expectation as well as I have expectation from others which I’d like to share.

.

Starting from selecting music teacher, if my acquaintance recommend me a teacher, it will be more comfortable than I walked into the music school saying, my kid wants to study piano. And the school will match my kid’s time with available teacher.

.

Hence, referral is very important. Our music community is not big. If we did something bad in the past, it could effect our future. As I was a recruiter finding candidates to work in the company, some candidates are high profile, simply pass the interview. When we trace their social media footprint, we need to reject those candidates. So pity for them.

.

When we start with new students, we should find a chance to talk to the parent about the reason they take their kid to music class. It varies. Some family, they want their kid to have extracurricular activities. Some is more serious, their kid need to pass exam, play concert on stage. For some, they came because their kid asked for. When we know their objective, we can plan our lesson accordingly. What to teach in each lesson, the standard for each song, also quantity of homework.

.

Moreover, for parents, what we need to know is our kid’s progress, what s/he learnt today, what are the homeworks etc. And what you must not miss, even when you do not have much time, is, before the class end, you should talk to the parents, update them about their kid progress.

.

Teachers, I’d love to hear your experience as well as parents, what your expectations are.


#เลี้ยงลูกเล่นดนตรี, #โค้ชต่าย, #Musicparent, #Music, #Parent, #Coaching, #EF, #Consultant, #ดนตรี, #เลี้ยงลูก, #ปรึกษา, #พัฒนา

Comments


bottom of page