top of page
Search
  • Writer's pictureCoachTai Musicparent

Ep.5 การเรียนดนตรีด้วย Suzuki method


ว่าจะเขียนเรื่องวิธีการเรียนดนตรีแบบ Suzuki มาซักพักแล้วค่ะ เป็นวิธีที่ลูก ๆ ของต่ายใช้เรียน violin พอลูกเรียนแล้ว แม่อยากรู้แบบจริงจัง ประจวบเหมาะกับมีการเปิดสอน train the teacher แบบ Suzuki ของ piano ในเมืองไทยครั้งแรก แม่เลยจัดเลยค่ะ ลางานไปเรียนมา 5 วัน . Suzuki method นี้คิดค้นโดย Suzuki Shinichi (1898-1998) โดยเป็นการเรียนดนตรีแบบ mother tongue approach คือ เลียนแบบวิธีที่เด็กหัดพูด เด็กจะหัดพูดจากการฟังและพยายามเลียนเสียง ซึ่งเด็กทุกคนจะพูดได้โดยยังอ่านหนังสือไม่ออก ดังนั้นเด็กที่เรียนด้วยวิธีนี้จะหัดเล่นโดยยังไม่อ่านโน้ต และนอกจากนี้ Suzuki ยังเชื่อว่าเด็กทุกคนจะสามารถฝึกและเล่นดนตรีได้ หากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม . นอกจากนั้น Suzuki ยังเชื่อในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ทุกครั้งที่เด็กไปเรียน ผู้ปกครองจะต้องเข้าไปเรียนด้วย ตอนที่ต่ายเข้าไปเรียนกับลูกก็ต้องดูว่าลูกเรียนอะไรบ้าง มีทั้งถ่ายรูป ถ่าย vdo ว่าเล่นยังไงให้ถูก รวมทั้งต้องจดการบ้านด้วยว่าลูกต้องกลับไปซ้อมอะไรบ้าง . การเรียนจะมีทั้งเรียนเดี่ยว มี group class เดือนละครั้ง และมี concert ทุก ๆ 3 เดือน (ทุกคนควรเข้าเรียนให้ครบทุกแบบนะคะ) การเรียน group class และ concert จะช่วยให้เด็ก ๆ ต้องทบทวนเพลงที่เรียนไปแล้ว เพราะจะต้องเล่นเกือบทุกเพลงที่เรียนมาแล้ว ย้อนกลับไปถึงเพลงแรกที่เรียน เด็ก Suzuki ตัวเล็ก ๆ ยืนเล่น concert กันแบบไม่ดูโน้ตได้เป็นสิบ ๆ เพลงเลยค่ะ ความจำดีจริง ๆ . จากประสบการณ์ของตัวเองตอนที่ไปเรียนเป็นครู piano ด้วยวิธี Suzuki เราต้องหัด basic ใหม่หมดเลยค่ะ ตั้งแต่จะนั่งยังไง หย่อนตัวลงเก้าอี้ท่าไหน การวางมือ รูปมือ การใช้นิ้วแบบไหนให้เหมาะกับแต่ละเพลง etc ต้องบอกเลยค่ะ ตอนตัวเองเริ่มเรียน piano ไม่เคยได้รับการสอนละเอียดขนาดนี้เลยค่ะ สำหรับลูกตอนเริ่มเรียนยังไม่ได้จับ violin ของจริงเลยนะคะ ต้องหัดถือ violin โฟม ให้ถูกท่าอยู่ 2-3 สัปดาห์ กว่าจะได้จับ violin ของจริง . เด็ก Suzuki เล่นดนตรีได้ก่อนอ่านโน้ตได้ค่ะ เด็กบางคนอาจจะไม่พยายามอ่านโน้ต ซึ่งแน่นอนเลยว่าถ้าจะเรียน advance ขึ้นไป ต้องอ่านโน้ตค่ะ ตรงนี้ครู Suzuki จะให้เด็กเริ่มอ่านโน้ตในช่วงวัยที่เหมาะกับการหัดอ่าน คือ 6-7 ขวบค่ะ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นกำลังสำคัญในการช่วยลูกฝึก sight reading ค่ะ . Suzuki ก็เป็นวิธีนึงที่ได้รับความนิยมในการเริ่มต้นเรียนเครื่องดนตรีสำหรับเด็กโดยเฉพาะ violin หลังจากที่ต่ายเริ่มเขียนเกี่ยวกับการเรียนดนตรี ผู้มีพระคุณทางดนตรีของต่ายท่านนึงก็ได้กรุณาโทรมา lecture เรื่องวิธีการสอนดนตรีแนวทางอื่น ๆ เช่น Kodaly, Orff, Dalcrose ไว้วันหลังมาเล่าให้ฟังนะคะ

I had an idea to write about Suzuki method for a while. This method is the learning method my kids are studying violin. When they study, I want to understand it deeply so I can practice them accordingly.

Fortunately, there was a teacher training session in Suzuki piano method for the first time ever in Thailand. I enrolled without any reluctant. I took 5 days off from my work to attend this.

.

Suzuki method is founded by Suzuki Shinichi (1898-1998). This approach is teaching music like a mother-tongue approach. This approach applies the way kids learn how to speak by listening and mimicking the sound. All children are able to speak before being able to read. The kids who learn music with this method, they will start playing without note reading. And Suzuki also believed that all the kids can practice and play music if they are in the environment that fosters them.

.

Moreover, Suzuki believed in parents involvement. When kids study, the parent needs to sit in. When I study with my kids, I observe what they learn, take a photo, record video the correct way and posture. I need to jot down what are their homework.

.

We study a private class with a group class once a month, and a concert once a quarter. (All students should attend all 3 formats.) Group class and concert help kids review their previous lessons. They need to play most of the pieces up to the first piece they learnt before. Small kids standing and playing from memory for more than 10 pieces. They really have a good memory.

.

From my experience learning to be Suzuki piano teacher, I need to relearn about all the basic, how to sit properly, hands and finger position, finger technique for each piece etc. When I started studying piano long back, I never get very detail basic like this. When my kids started, they did not hold the real violin for a couple of weeks. They need to practice correct posture with foam violin.

.

Suzuki kids can play before reading the note. Some kids may not try to read. Definitely, for a more advanced level, they need to read. Suzuki teachers will introduce music reading at the appropriate reading age, 6-7 year old. Parents can take an important role in encouraging this.

.

Suzuki is one of a popular method for kids especially the violin. After I started writing about music education, one of my teachers is kind to give me a lecture on the phone about another method of music study e.g. Kodaly, Orff, Dalcrose, I will talk about this later.

#เลี้ยงลูกเล่นดนตรี, #โค้ชต่าย, #Musicparent, #Music, #Parent, #Coaching, #EF, #Consultant, #ดนตรี, #เลี้ยงลูก, #ปรึกษา, #พัฒนา

Comments


bottom of page