top of page
Search
  • Writer's pictureCoachTai Musicparent

Ep.421 ช่วยลูกซ้อมดนตรี เครื่องเป่าและ voice


ต่ายรวมการซ้อมเครื่องเป่าและการร้องเพลงไว้ด้วยกันเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้อวัยวะในร่างกาย คือ ปอด เหมือนกัน และสิ่งที่สำคัญมากสำหรับ 2 เครื่องมือนี้คือ ลม

.

เรานับการร้องเพลงเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งด้วย ในมหาวิทยาลัยคณะที่สอนดนตรีก็จะมีวิชาเอก voice เป็นหนึ่งในสาขาวิชา

.

สำหรับต่ายเองเป่า trumpet ตอนที่อยู่วงโยธวาทิตที่โรงเรียน และเรียนร้องเพลงหลายครั้งแล้วด้วยจุดประสงค์ที่ต่างกัน ครั้งแรกเรียนเพราะตอนสอบเปียโนมีสอบ ear test ที่ต้องร้องโน้ตให้ตรงคีย์ ซึ่งร้องไม่ตรงจึงไปเรียนให้ร้องเพลงให้ตรง ส่วนรอบล่าสุดก็เรียนเพื่ออาชีพวิทยากรเนื่องจากเป็นคนพูดเสียงเบาและ monotone จึงไปเรียนเพื่อปรับวิธีการใช้เสียง ส่วนลูก ๆ ก็เรียนร้องเพลงกันทั้งคู่ค่ะ

.

ทั้งเครื่องเป่าและการร้องเพลง ก่อนซ้อมควรเริ่มต้นจากการวอร์มค่ะ เครื่องเป่าควรวอร์ม mouthpiece ก่อนทุกครั้ง ตอนหัดใหม่ ๆ ต้องหัดเป่า mouthpiece ให้มีเสียงก่อนถึงจะไปหัดเป่าเครื่องดนตรีจริง ๆ ได้ ในวงโยธวาทิต มีเรื่องเป่า 2 ประเภทหลัก ๆ คือ woodwind (เครื่องเป่าลมไม้) และ brass (เครื่องเป่าทองเหลือง)

.

เพื่อการสังเกตง่าย ๆ woodwind คือเครื่องที่มีปุ่มกดหลาย ๆ ปุ่ม อย่างเช่น saxophone, flute, clarinet ส่วนเครื่อง brass จะมีปุ่มกด 3 ปุ่มหรือไม่มีเลย เช่น trumpet, French horn, trombone, euphonium การเล่นเครื่องเป่าที่ใช้ลมเยอะ ๆ ใช้พลังปอดเยอะเลยค่ะ สำหรับต่ายที่เล่นเครื่องเป่ามาตั้งแต่เด็ก ถึงตอนนี้เวลาแข่งกันลากเสียงยาว ๆ หรือแข่งกันกลั้นลมหายใจ ต่ายก็ยังลากเสียงยาวและกลั้นลมหายใจได้ยาวกว่าเพื่อนค่ะ

.

แต่การที่แต่ลากเสียงได้ยาวก็อาจจะไม่ได้ช่วยในการเปล่งเสียงมาก เพราะเป็นคนละเทคนิคกับการร้องเพลง อย่างไรก็ดีก่อนร้องเพลงก็ควรมีการวอร์มเสียงก่อนเช่นกัน เช่น ไล่ scale หรือ arpeggio จริง ๆ สำหรับเครื่องดนตรีอื่น ก็แนะนำให้ warm up ด้วยการเล่น scale, exercise หรือ study ก่อนซ้อมเพลงเช่นกัน แต่เด็กเล็ก ๆ ซ้อมแค่เพลงก่อนก็โอเคแล้วค่ะ ถ้าคุณครูยังไม่ได้ให้ซ้อม scale หรือ exercise

.

ทั้งเครื่องเป่าและการร้องเพลง เราก็ยังใช้หลักการซ้อมเหมือนกันคือ ซ้อมช้า ๆ แยกซ้อมส่วนที่ยาก ๆ ที่ยังเล่น/ร้องไม่ได้ ซ้อมส่วนนั้นเยอะ ๆ แล้วค่อยนำมารวมกัน

.

สำหรับการร้องเพลง ส่วนที่อยากเพิ่มเติมคือ การแสดง ค่ะ voice เป็นเครื่องดนตรีเดียวที่เวลาคนดู หรือกรรมการดูเวลาประกวด จะไม่ได้ฟังแค่เสียงอย่างเดียว (แม้ว่าเครื่องดนตรีอื่นจะมีการดู posture ด้วย) แต่มันคือการ perform on the stage สีหน้าท่าทาง เสื้อผ้าหน้าผม คือเป็นคะแนนทั้งหมด ในส่วนของการร้องเพลงจึงควรใส่ใจในภาพรวมของการแสดงด้วยนอกเหนือจากเทคนิคในการร้อง

.

Ep นี้เป็น Ep สุดท้ายสำหรับการช่วยลูกซ้อมดนตรีแล้วนะคะ ที่สำคัญที่สุดอย่าลืมให้กำลังใจลูกนะคะ

Comments


bottom of page