top of page
Search
  • Writer's pictureCoachTai Musicparent

Ep.417 เก่งแบบเป็ดดีไหม?


ต่ายได้มีโอกาสไปฟังคุณทอยจาก FB เพจ DataRockie เป็นเพจทีพูดคุยเรื่อง data analytics คุณทอยบอกว่าเค้าไม่ได้อ่านหนังสือปีละเยอะ ๆ ปีนึงจะอ่านแค่ 6-7 เล่ม แต่แต่ละเล่มที่อ่านจะเป็นเล่มเปลี่ยนชีวิต อย่างเช่นเล่มนี้ จึงทำให้อยากอ่านมาก

.

คุณทอยก็เป็นเป็ดคนนึง จบเศรษฐศาสตร์, สอน data analytics, ทำเพจที่มีคนฟอลกว่าแสนคน การเป็นเป็ดคือการที่เราเรียนรู้หลาย ๆ อย่าง เราอาจจะไม่ได้รู้ลึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงด้านเดียว เราอาจจะถูกสอนมาว่าเราควรเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ลึกไปเลยเป็นการเรียนรู้แบบ I shape skill (ความรู้ลึกเพียง 1 อย่างเหมือนตัวไอ) ต่อมาเมื่อมาทำงานต่ายก็ค้นพบว่าเรารู้อย่างเดียวไม่ได้ เราต้องมีความรู้กว้างด้วย คือ T shape skills คือเรารู้กว้างแต่ไม่ลึกในหลาย ๆ เรื่อง เหมือนเส้นนอนด้านบนตัวที และเราก็ต้องมีความรู้ลึกหนึ่งเรื่องด้วยคือเส้นตั้งของตัว T

.

ต่อมาจึงได้รู้จัก M shape skills คือนอกจากจะรู้กว้างในหลายเรื่องแล้ว เรายังต้องรู้ลึกในหลายเรื่องด้วยรู้ลึกเรื่องเดียวไม่พอ เหมือนตัว M ที่มีแนวตั้งหลายแนว หนังสือเล่มนี้ทำให้นึกถึง concept M shape skills ค่ะ

.

ยกตัวอย่างต่ายเองก็เป็นเป็ด ความรู้ลึกที่มีแน่ ๆ คืองาน HR งานด้านการบริหารคน และต่ายยังสนใจดนตรี ต่ายเคยเป็นครูสอนดนตรี ตอนนี้ก็สนใจด้านจิตใจของคนจึงมาเรียนรู้เรื่องการโค้ช, therapy ต่ายอาจจะไม่ใช่สุดยอด HR ในวงการ หรือเป็นนักดนตรีชื่อดัง แต่ถ้า combination ของต่ายที่เป็นเป็ด เป็น HR ที่เล่นดนตรีและสนใจศาสตร์การโค้ช จึงทำให้เป็น unique ต่ายจึง earn the right and credit ที่จะสร้างคอร์สการพัฒนาองค์กรผ่านเสียงดนตรี

.

ในหนังสือบอกว่าการเป็นเป็ด เราจะสนใจในหลาย ๆ อย่าง ถ้าการเก่งที่สุดในแต่ละด้านคือ 100% เราไม่ต้องเรียนรู้ทุกด้าน 100% เราเรียนรู้ประมาณ 80% ของทุก ๆ ด้านที่เราสนใจ ต่ายมองว่าจากนั้นความสนใจในแต่ละด้านมันจะ connect the dot

.

ทักษะที่สำคัญที่จะช่วยให้เราเรียนรู้ คือ ระเบียบวินัย เมื่อเราต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เราต้องให้เวลา ให้การฝึกฝน ทักษะที่เราชอบ เราจะอยากทำโดยที่ไม่ต้องมีระเบียบวินัย แต่ก็มีบางทักษะจำเป็นที่เราต้องเรียนรู้แม่ว่าเราจะไม่ได้ชอบ เช่น ถ้าเราก็ทำธุรกิจ เราคงหลีกเลี่ยงที่จะไม่รู้พื้นฐานของ การขาย บัญชี กฎหมาย หรือภาษีได้

.

ในหนังสือเล่มนี้ยังบอกว่าทักษะพื้นฐานที่จำเป็นนอกจากระเบียบวินัยแล้ว ยังมีเรื่องของ สมาธิ, การใช้เหตุผล, การโน้มน้าวผู้คน และ ความเชื่อ ความเชื่อนี้จะช่วยสนันบสนุนให้เราพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย

.

โลกยุคลูกเรา คงหาคนที่เก่ง 100% ได้ยาก เพราะความรู้มีอยู่มากมาย เข้าถึงได้ง่าย แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะค้นพบความรู้ใหม่ ๆ ดังนั้นถ้าลูกจะเป็นเป็ดก็ไม่เป็นไร เราก็ช่วยให้เค้าเป็นเป็ด 80% ในเรื่องนั้น ๆ แล้วช่วยเค้า connect to dot ค่ะ

Comments


bottom of page