top of page
Search
  • Writer's pictureCoachTai Musicparent

Ep.41 เจ้าหมีนักเปียโน..ตามที่ได้เกริ่นไปแล้วใน Ep ที่แล้วว่า Ep นี้จะมาแนะนำ นิทานที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีค่ะ

.

นิทานเล่มนี้ชื่อ “เจ้าหมีนักเปียโน” แปลมาจาก “The Bear and the Piano” โดย David Litchfield เป็นนิทานน่ารัก ๆ ดำเนินเรื่องโดยเจ้าหมี แล้วจะไปเกี่ยวกับเปียโนได้อย่างไร ลองไปหามาอ่านกับลูก ๆ กันนะคะ

.

ตามที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าการอ่านนิทานให้ลูก ๆ ฟังมีประโยชน์หลายประการ ทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพิ่มพูนทักษะด้านภาษาและจินตนาการ นิทานเรื่องที่เกี่ยวกับความสนใจของลูก ๆ ก็ช่วย inspire ลูกเราค่ะ

.

ทักษะการอ่านหนังสือกับทักษะการอ่านโน้ตสนับสนุนซึ่งกันและกันค่ะ การที่ลูกอ่านหนังสือคล่องก็จะช่วยในการอ่านโน้ตค่ะ

.

ป.ล. ถ้าสนใจหนังสือเล่มนี้มีภาคต่อชื่อ The Bear, the Piano, the Dog and the Fiddle ลองไปหาอ่านดูนะคะ


Credit ภาพ

www.bookdepository.com

เพจ ROUND NOTE Music


#เลี้ยงลูกเล่นดนตรี, #โค้ชต่าย, #Musicparent, #Music, #Parent, #Coaching, #EF, #Consultant, #ดนตรี, #เลี้ยงลูก, #ปรึกษา, #พัฒนา

Comments


bottom of page