top of page
Search
  • Writer's pictureCoachTai Musicparent

Ep.402 คุณคางคกไปพบนักจิตบำบัด


หนังสือเล่มนี้อ่านเป็น fiction ก็สนุกดีนะคะ เรื่องราวของคางคกที่มีอาการซึมเศร้าไปพบนกกระสาที่เป็นนักจิตบำบัด เรื่องนี้ยังสอดแทรกความรู้ทางด้านจิตวิทยาอีกด้วย จะอ่านเพลิน ๆ ไปก็ได้ความรู้ไปด้วยค่ะ

.

เราทุกคนมี 3 บุคลิกภาพอยู่ในตัวเรา คือ พ่อแม่ ผู้ใหญ่ และเด็ก โดยทั้ง 3 บุคลิกภาพนี้ทำให้เราแสดงออกแตกต่างกัน

.

ความรู้สึกพื้นฐานของเด็ก คือ ความสนุกกับความรัก ความโกรธ ความเศร้า ความกลัว ความรู้สึกนี้รวมกันเป็น เด็กตามธรรมชาติ ซึ่งเราอยู่ในสภาวะแบบเด็กได้ไม่ว่าอายุเท่าไร

.

สภาวะบุคลิกภาพแบบเด็กอีกแบบคือเด็กที่ปรับตัว ตอนเราเป็นเด็ก เรามีคนดูแล บางครั้งคนดูแลโกรธเรา เราหวาดกลัวและไม่มีความสุข เราทำอะไรไม่ถูก จึงต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์นี้ ไม่สามารถแสดงบุคลิกตามธรรมชาติได้

.

บางครั้งเด็กก็โกรธ แต่ไม่สามารถแสดงความโกรธแบบก้าวร้าวออกมาได้ การแสดงความโกรธออกมาจากเบาไปแรงเรียงลำดับได้ดังนี้ ถอยห่าง เบื่อ เชื่องช้า เซื่องซึม หงุดหงิด งอน งอแง ต่อต้าน จะว่าพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการระบายความโกรธออกมาเหมือนค่อย ๆ เปิดวาล์ว เพราะเด็ก ๆ เรียนรู้ว่าเค้าอาจจะไม่สามารถระเบิดความโกรธออกมาได้ทันทีอย่างเต็มที่

.

สภาวะบุคลิกภาพพ่อแม่เหมือนผู้พิพากษาที่พยายามกล่าวโทษใครสักคน พบว่าเค้ามีความผิด จากนั้นก็ลงโทษตามเหตุผล เราอาจจะคิดว่าเราไม่มีสภาวะนี้ แต่เราอาจจะกำลังตัดสินตัวเอง และกล่าวโทษตัวเองอยู่

.

ในการเรียนรู้เราจะผ่านความเจ็บปวด ถ้าไม่เจ็บปวดก็ไม่มีวันโต

.

สภาวะบุคลิกภาพแบบผู้ใหญ่ คือ พฤติกรรมของเราที่มีเหตุผลและไม่แสดงความรู้สึก มันทำให้เราจัดการกับความเป็นจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ คือเป็นสภาวะที่เราสามารถวางแผน พิจารณา ตัดสินใจ และลงมือทำได้

.

เป็นสภาวะที่เราประพฤติตนอย่างมีเหตุผลและตรรกะ เมื่ออยู่ในสภาวะนี้ เราจะมีความรู้รวมถึงทักษะที่นำมาใช้งานได้ทันที จะไม่ถูกผลักดันด้วยคำพูดคำสอนเก่า ๆ ของพ่อแม่ อีกทั้งจะไม่จมอยู่กับความรู้สึกในวัยเด็ก แต่เราจะพิจารณาถึงสถานการณ์ปัจจุบันได้ และตัดสินใจได้ว่าตอนนี้เราอยากทำอะไรโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง

.

จุดยืนของชีวิตมี 4 แบบคือ

1.ผมโอเค คุณโอเค

2.ผมโอเค คุณไม่โอเค

3.ผมไม่โอเค คุณโอเค

4.ผมไม่โอเค คุณไม่โอเค

ลองนึกถึงแต่ละสถานการณ์เราจะอยู่บนจุดยืนใดจุดยืนหนึ่ง

.

ภาวะ เช่น ซึมเศร้ามักจะมีต้นกำเนิดมาจากเหตุการณ์ในอดีต โดยเฉพาะในช่วงวัยเด็ก เราในฐานะที่เป็นพ่อแม่ เมื่อเรารู้เช่นนี้ เราก็มีส่วนในการช่วยให้ลูกเรามีโอกาสเกิดปมตั้งแต่เด็ก และเค้าต้องมาแก้ไขเมื่อเป็นผู้ใหญ่

Comments


bottom of page