top of page
Search
  • Writer's pictureCoachTai Musicparent

Ep.382 รู้จักเกาหลีในมุมลึก


ตอนหยิบหนังสือเล่มนี้มาจากร้านหนังสือ ต่ายคิดว่าเป็นหนังสือที่น่าสนใจเป็นหนังสือที่เขียนถึงประเทศเกาหลีโดยชาวค่างชาติ (Daniel Tudor เป็นนักเขียนและนักข่าวชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในเกาหลี) ซึ่งผู้เขียนเขียนเล่าย้อนความตั้งแต่เกาหลีเริ่มเป็นประเทศจนถึง trend ของทุกวันนี้ ต่ายอ่านจบแล้วอยากให้มีคนเขียนเรื่องประเทศไทยแบบนี้บ้าง อยากรู้มุมมองของคนต่างชาติต่อประเทศเรา

.

ต่ายมีความเชื่อว่าการที่เราได้เข้าใจวัฒนธรรมใดอย่างลึกซึ้งจะช่วยให้โลกเราลดความขัดแย้งหรือสงครามลงได้ ความเชื่อนี้ของต่ายถูก frame มาตั้งแต่ตอนที่ทำงานในองค์กรนักศึกษาระหว่างประเทศ AIESEC ที่มีความเชื่อเช่นเดียวกันนี้ค่ะ

.

หลาย ๆ แง่มุมในหนังสือเล่มนี้ทำให้ต่ายเข้าใจคนเกาหลีและประเทศเกาหลีมากขึ้น เช่น ทำไมเด็กนักเรียนเกาหลีต้องเรียนพิเศษกันเยอะมาก เด็ก ๆ นอนเฉลี่ยวันละ 6 ชั่วโมงเท่านั้น เรียนที่โรงเรียนแล้วก็ยังต้องไปเรียนพิเศษต่อถึงสี่ห้าทุ่ม การเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 3 มหาวิทยาลัยเกาหลีได้เป็นความเชื่อของคนรุ่นพ่อแม่ว่านี่คือใบเบิกทางความสำเร็จไปชั่วชีวิตเพราะจะได้ทำงานในบริษัทใหญ่ที่มั่นคงและจะสามารถดูแลครอบครัวได้

.

คนเกาหลีมีความ competitive มากตั้งแต่เรื่องการเรียน การหาคู่ครอง (ธุรกิจแม่สื่อทำรายได้มหาศาล) หรือการทำศัลยกรรมเพื่อความงามก็เป็นเรื่องปกติในสังคมเพื่อให้มีหน้าตาที่ perfect สามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาดแรงงานและการหาคู่ เมื่อมีลูกแล้วคุณแม่ชาวเกาหลีก็จะถูกคาดหวังให้เลี้ยงลูกให้เรียนดี เข้ามหาวิทยาลัยดี ๆ

.

การแข่งขันก็มีรากเหง้ามาตั้งแต่สมัยที่ลัทธิขงจื๊อยังมีอิทธิพล ตลอดมาจนช่วงที่มีการแยกเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เพราะระบบการเมืองที่แตกต่างกัน เวลาเราพูดถึงเกาหลีโดยมากเราจะพูดถึงเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นประเทศที่พัฒนาในหลาย ๆ ด้านตั้งแต่พ้นจากการปกครองของญี่ปุ่น เกาหลีให้ความสำคัญกับการศึกษาการพัฒนาคนอย่างมาก จาก GPD ต่อหัวไม่ถึง 100 USD ปัจจุบัน GPD ต่อหัวเกิน 30,000 USD ไปแล้ว ขณะที่ไทยเรา GPD ต่อหัวประมาณ 7,000 USD

.

เรื่องการศึกษา คะแนนสอบ PISA (Programme for International Student Assessment) ซึ่งประเมินนักเรียนทั่วโลก อธิบายง่าย ๆ ว่าวัดระดับความฉลาดของเด็กนักเรียน ประเทศเกาหลีก็อยู่ใน top 10 ของโลกมาตลอด สำหรับเรื่องวงการบันเทิงเราจะเป็นได้ว่ามีนักร้อง K-pop ที่โด่งดังระดับโลกมากมาย และเกาหลียังมีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นที่รู้จัก อย่างเช่น Samsung ที่เป็นคู่แข่งสำคัญของ Apple

.

ต่ายว่าเกาหลีจึงเป็นประเทศที่น่าศึกษาเรื่องความสำเร็จอย่างรวดเร็วในระดับโลกหลายด้าน แต่เราก็ควรศึกษาในด้านที่เกาหลีต้องแลกมาด้วยอะไรบ้าง เกาหลีเป็นประเทศที่ที่มีจำนวนชั่วโมงการทำงานเฉลี่ยสูงมาก และยังเป็นประเทศที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงกว่าญี่ปุ่นแล้ว

.

เราเรียนรู้เพื่อเข้าใจ เพื่อปรับใช้สิ่งที่ดีที่จะเหมาะกับเรานะคะ

댓글


bottom of page