top of page
Search
  • Writer's pictureCoachTai Musicparent

Ep.374 When in doubt, be presence


เวลาที่เรามีขยะทางอารมณ์ เครียด กังวล เศร้า จิตตก ฯลฯ เราทำอย่างไรกันคะ หาทางระบาย คุยกับเพื่อน ไปทำงานอดิเรก สิ่งที่อยากทำ ฯลฯ ต่ายเคยชวนคุยว่าเราน่าจะหาวิธีเทขยะอารมณ์ของเราที่เหมาะกับเราเอาไว้ก่อน เมื่อเรามีขยะอารมณ์เกิดขึ้นเราจะได้รู้ว่าควรทำอย่างไร

.

ต่ายค้นพบว่าสำหรับต่ายวิธีที่ได้ผลคือการกลับมาอยู่กับตัวเอง หายใจเข้าออกลึก ๆ (เวลาต่าย overwhelm ต่ายมักจะลืมหายใจหรือหายใจตื้นมากค่ะ) ค่อย ๆ สำรวจภายใน ความรู้สึกอึดอัดนั้นอยู่ตรงไหน มีความรู้สึกอย่างไร การทำเช่นนี้ช่วยให้เราตระหนักรู้ว่าเกิดขึ้นอะไรภายในของเรา เรามีอารมณ์อย่างไร มันส่งผลกับร่างกายและจิตใจของเราอย่างไร

.

หลายครั้งที่ความอึดอัดเกิดขึ้นจากภายใน เกิดจาก inner critique สำหรับต่ายเอง inner critique ที่มักจะส่งเสียงดังเวลาที่ต่ายจิตตกคือ I’m not good enough เสียงในหัวบอกว่า ต่ายเป็นแม่ที่ไม่ดีและเป็นลูกที่ไม่ดี พอเสียงแบบนี้เกิดขึ้นแล้วต่ายตระหนักรู้ตัว ต่ายจะคุยกับเสียงเหล่านี้ให้หยุด เพื่อที่จะได้เดินหน้าทำอย่างอื่นต่อได้

.

อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้คือการที่ต่ายสะสม positive resource เอาไว้เป็น moment ดี ๆ ที่เคยมี เก็บไว้ให้นึกถึง เมื่อต้องการแรงใจ เมื่อคิดถึง moment ดี ๆ เหล่านี้ก็ช่วยเพิ่มพลังใจให้เราได้ค่ะ

.

หลายครั้งที่เรายอมให้ความว้าวุ่นวุ่นวายภายนอกเข้ามาดึงพลังใจของเราค่ะ ถ้าเราเตรียมหาทางรับมือเอาไว้ เมื่อเราตระหนักรู้ตัว เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้เราดึงตัวเองออกจากการจิตตกได้เร็วขึ้นค่ะ

Comments


bottom of page