top of page
Search
  • Writer's pictureCoachTai Musicparent

Ep.367 “3” หวัง


ต่ายได้รับคำถามว่า เวลาที่เราหงุดหงิดมีอารมณ์ลบ ๆ มันเกิดจากอะไร จากประสบการณ์ต่าย หลาย ๆ ครั้งที่พบเจอเหตุการณ์แบบนี้ มักเกิดจากความ “คาดหวัง”

.

เป็นธรรมดาของคนเราทุกคนที่จะมีความคาดหวังตลอดเวลา ตั้งแต่อยากให้ไปเขียวเร็ว ๆ ไปจนถึงอยากได้รับการเลื่อนขั้น

.

เมื่อมีความคาดหวังก็จะต้องตามมาด้วยอีก 2 หวัง คือ “สมหวัง” และ “ผิดหวัง” ถ้าหากว่าความคาดหวังเราได้รับการตอบสนอง เราก็จะสมหวัง ซึ่งเราก็จะมีอารมณ์บวกหรือเฉย ๆ ไร

.

ขณะที่ ถ้าหากว่าความคาดหวังของเราไม่ได้รับการตอบสนอง เราก็จะ “ผิดหวัง” และก็มักจะเกิดอารมณ์ลบไม่มากก็น้อย

.

ดังนั้นหากเราไม่อยากจัดการกับอารมณ์ลบที่เกิดขึ้น ก็ให้เราไปจัดการกับความคาดหวังของเราก่อน ถ้าเราไม่คาดหวังก็จะไม่มีทั้งผิดหวังและสมหวังค่ะ

Comments


bottom of page