top of page
Search
  • Writer's pictureCoachTai Musicparent

Ep.367 เราสามารถมีความสุขได้อย่างที่เราอยากมี


สืบเนื่องจาก Ep ที่แล้ว ‘อย่าเอาชีวิตเราไปผูกกับใคร’ วันนี้เกิดการ evoke awareness ระหว่างการอ่านหนังสือ ‘ชีวิตเรามีแค่สี่พันสัปดาห์’ ของ Oliver Burkeman รอบสอง ชอบหนังสือเล่มนี้มากค่ะ เป็นหนังสือ Time Management ที่ฉีกทุกกฎของ Time Management ที่เราเคยรู้มา ท้าทาย Getting Things Done, Pomodoro Technique, Put First Thing First (จาก 7 Habits) และอื่น ๆ หนังสือเล่มนี้ต่ายต้องมารีวิวแน่ ๆ ค่ะ

.

อะไรที่ต่าย evoke awareness ก็คือการที่เราสามารถเป็นได้ทุกอย่างที่เราอยากจะเป็น เราสามารถมีความสุขได้อย่างที่เราอยากมี เพราะความทุกข์ ความอยากมีอยากได้ (แล้วไม่ได้ก็ทุกข์) ก็มาจากเราเอง ถ้าเราไม่ทุกข์ ไม่อยากมี ไม่อยากได้ อยากมีความสุข เราก็จะมีความสุขได้ค่ะ ต่ายนึกถึง Viktor Frankl นักจิตวิทยาชาวยิวที่ถูกทรมานในค่ายนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และยังมีชีวิตรอดมาได้ ด้วยทัศนคติที่ว่าถึงแม้เค้าจะถูกกักขังทางร่างกาย ถูกนำไปทดลอง แต่ไม่มีใครสามารถกักขังจิตใจเค้าได้ เมื่อร่างกายลำบากใจเค้าจะนึกถึงเรื่องดี ๆ ทำให้มีแรงใจและสามารถมีชีวิตอยู่รอดจากค่ายนาซีได้ค่ะ

.

จิตใจเรามีพลังมากนะคะ เราอยากได้อย่างไร เราก็คิดอย่างนั้น เราไม่อยากได้อะไรก็ไม่ต้องไปไขว่คว้าหามันมาค่ะComments


bottom of page