top of page
Search
  • Writer's pictureCoachTai Musicparent

Ep.362 Feedback & Dignity


การให้ feedback เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราพัฒนาค่ะ ในองค์กรที่มี psychological safety เราจะสามารถให้ feedback กันได้อย่างสบายใจ ทั้ง positive feedback เพื่อชื่นชมให้กำลังใจและเพื่อให้เค้ารู้ว่าควรทำต่อไป ในขณะที่ constructive feedback เราให้เค้าเพื่อให้เค้าพัฒนาให้ดี ๆ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

อย่าลืมว่าการให้ feedback เป็นการให้ของขวัญ ผู้ที่ให้ feedback ต้องมีความปรารถนาดีกับผู้รับจึงใช้ effort และความกล้า (ในกรณี feedback เพื่อการพัฒนา)


แล้วเราได้ให้ feedback ลูกและคนในครอบครัวกันบ้างไหมคะ?


อยากชวนให้ชมลูก ในสิ่งที่เค้าทำได้ดีจริง ๆ เพื่อให้เค้าทำสิ่งนั้นต่อไป และเหนือยิ่งสิ่งอื่นใดให้เค้าใจฟูและเค้าก็จะรับรู้ว่าเราใส่ใจเค้า ชมเค้าที่พฤติกรรมที่เค้าทำ และ impact ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน

สำหรับการให้ constructive feedback กับลูก ข้อควรระวังคือ เราควรคุยกับลูกแบบส่วนตัว ไม่ควรมีคนอื่นอยู่ด้วย ต่ายเห็นว่าการทานข้าวพร้อมกันสำหรับหลายครอบครัวเป็นช่วงเวลาที่ได้พูดคุยกัน แต่สิ่งที่ไม่ควรทำเลยคือการดุลูกบนโต๊ะอาหารที่มีสมาชิกคนอื่นด้วย


เราทุกคนมี dignity ค่ะ ถ้าชมใครให้ชมดัง ๆ ชมให้คนอื่นได้ยินด้วย อันนี้ช่วยสร้าง self-proud แต่ถ้าเราดุลูกต่อหน้าคนอื่น อันนี้เค้าจะเสีย self นะคะ เราเองก็คงไม่อยากถูกตำหนิต่อหน้าคนอื่นเหมือนกัน ถึงแม้จะรู้ว่าเค้าหวังดีอยากให้เราได้พัฒนา


ตอนที่ต่ายทำงานอยู่ iNGO ซึ่งงานส่วนหนึ่งคือการไปช่วยผู้ประสบภัย น้ำท่วม ภูเขาไฟระเบิด ไต้ฝุ่น สิ่งที่ต้องเรียนรู้ก่อนไปคือทั้ง human right และ humanitarian สิ่งที่จำได้เลยคือ ทุกคนมี dignity เวลาที่หัวหน้าครอบครัวก็เป็นผู้ประสบภัยเสียเอง เราต้องระมัดระวังในการปฏิบัติตัวกับเค้า เค้าเคยเป็นคนหารายได้เข้าครอบครัว ดูแลปกป้องทุกคนในครอบครัว แต่ตอนนี้ทำไม่ได้แล้ว ต้องรอคอยความช่วยเหลือจากคนอื่น


หรือสำหรับผู้สูงอายุที่เคยทำงานดูแลครอบครัว เมื่อชราลงก็อาจจะดูแลตัวเองได้น้อยลง บางสิ่งที่เราเห็นว่าเล็ก ๆ น้อย ๆ เค้าก็ภูมิใจที่ได้ทำ เช่น ช่วยครอบครัวทำงานบ้าน ต่ายว่าบางครั้งคนอื่น อาจจะไม่เข้าในเวลาเห็นผู้สูงอายุมากวาดหน้าบ้าน อาจจะมองว่าทำไมใช้งานผู้สูงอายุ จริง ๆ แล้วสิ่งนี้ทำให้ท่านเหล่านั้นภูมิใจว่าได้ช่วยงาน ได้ออกกำลัง และการทำงานบ้านยังช่วยชะลอการเสื่อมของสมองด้วย

Comments


bottom of page