top of page
Search
  • Writer's pictureCoachTai Musicparent

Ep.360 Pay it Forward
เราเคยได้รับความช่วยเหลือจากใครบ้างคะ เราอาจจะรู้สึกอยากตอบแทนหรือไม่ก็เป็นความรู้สึกที่ไม่มีถูกหรือผิดของเรานะคะ บางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเค้าทำตามหน้าที่ หรือเราได้รับบริการเราก็รู้สึกว่าเราจ่ายเงินค่าบริการไปแล้ว แต่เราก็คงเคยมีประสบการณ์ที่มีคนช่วยเราโดยที่เค้าไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้หวังผลตอบแทน

.

สำหรับต่ายก็มีทั้งเคยช่วยคนอื่นและเคยได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่น เวลาที่ช่วยผู้อื่น บางทีก็ไม่รู้ตัวว่าช่วยแล้ว หรือไม่ได้รู้สึกว่าการช่วยของเรามันมากมายอะไร แต่บางครั้งคนรับก็รู้สึกซาบซึ้งกับมันมาก หรือถ้าต่ายเป็นผู้ได้รับความช่วยเหลือ ต่ายก็ซาบซึ้งใจอยากตอบแทน แต่บางครั้งก็ไม่มีโอกาสได้ตอบแทน

.

Concept ของ pay it forward สำหรับต่ายคือเวลาเราได้รับสิ่งดี ๆ ในชีวิต เราก็ส่งต่อสิ่งดี ๆ นี้ให้คนอื่น โดยเฉพาะเวลาที่ต่ายได้รับมาแล้วไม่สามารถตอบแทนได้ สิ่งที่ทำได้คือการส่งต่อไปให้คนอื่น การทำแบบนี้จะทำให้ไม่รู้สึกติดค้างว่าเรายังไม่ได้ตอบแทนผุ้ที่ให้หรือช่วยเหลือเรา หลาย ๆ ครั้งคนที่ช่วยเราก็ไม่ได้หวังผลตอบแทน แต่การส่งต่อให้ผู้อื่น ก็สามารถเกิด ripple effect ช่วยส่งต่อความดีในวงกว้างขึ้นได้


Comments


bottom of page