top of page
Search
  • Writer's pictureCoachTai Musicparent

Ep.345 AL ปัญญาเปลี่ยนชีวิต 1/2


หนังสือเล่มนี้เขียนโดยอ.เรือรบ CEO และผู้ก่อตั้ง Learning Hub Thailand ในหนังสือจะเล่าถึงวิธีการมี ความรัก ความสำเร็จ และความสุขไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งน้อยคนนักที่จะมีทั้ง 3 อย่างนี้ได้ในเวลาเดียวกัน

.

หนังสือเล่มนี้เป็น fiction ที่ให้ how to เล่าเรื่องราวผ่าน AI (artificial intelligence) ที่ชื่อ AL (อัล) ที่มาช่วยนิดในวันที่เค้าหมดหวัง และช่วยให้นิคได้แนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อมีความรัก ความสำเร็จ และความสุขไปพร้อม ๆ กัน

.

เริ่มต้นจากเรื่อง #ความรัก

คนที่คิดสั้นมักมีสาเหตุมาจาก 2 เรื่องคือ รู้สึกผิดหวังในความรัก และรู้สึกล้มเหลวในชีวิต

.

5 ขั้นตอนเข้าถึงความรักที่แท้จริง

1.แยกแยะเรื่องความรักกับความใคร่ให้ได้ก่อน

2.รู้ว่าความสัมพันธ์ที่ใช่เป็นแบบไหน เพื่อจะได้ไม่หลงทางไปกับสิ่งที่ไม่ใช่

3.รู้จักรักตัวเอง เพื่อให้พร้อมกับการมีความรัก

4.รู้ว่าคนที่ใช่เป็นแบบไหนแล้วจะเจอเค้าได้อย่างไร

5.รู้ว่าจะดูแลความรักให้ยั่งยืนยาวนานได้อย่างไร

.

สำหรับความสัมพันธ์ที่ใช่ ทั้งสองฝ่ายมีความความรักให้ตัวเองและเติมเต็มตัวเองได้อยู่แล้ว จึงพร้อมที่จะให้อีกกฝ่ายได้ เมื่อเราให้ส่วนที่เกินออกมาก็จะไม่คาดหวังจากอีกฝ่าย ทั้งสองคนแม้จะไม่เข้าใจกันบ้าง แต่ปรับกันได้ เกื้อกูลให้ชีวิตดีขึ้นเรื่อย ๆ ในระยะยาวชีวิตทั้งสองคนจึงมีแต่ดีขึ้นทุกวัน สุดท้ายแม้จะมีเหตุให้จากกันไปก็จะไม่กระทบกับชีวิตอีกฝ่าย เพราะแต่ละคนสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว

.

คนที่เหมาะสมกันจริง ๆ ควรพิจารณาจาก 3 ปัจจัย

1.มีศรัทธาความเชื่อที่คล้ายกัน ไม่ขัดแย้งกัน

2.มีเป้าหมายในชีวิตที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน

3.มี lifestyle ที่ไปด้วยกันได้

.

วิธีดูแลความรักที่ยั่งยืน ใช้หลักการ 5 Love Language ของ Dr. Gary Chapman โดยภาษารักมี 5 ภาษา คือ

1.Physical Touch

2.Word of Affirmation

3.Receiving Gifts

4.Acts of Service

5.Quality Time

อ่านรายละเอียดได้จาก Ep.141 สื่อสารภาษารักอย่างที่คนที่เรารักต้องการ

.

สำหรับ ความสำเร็จและความสุขมาต่อกันใน Ep หน้านะคะ

Comments


bottom of page