top of page
Search
  • Writer's pictureCoachTai Musicparent

Ep.321 ใช้ใจนำ


ต่ายอยากอ่านหนังสือเล่มนี้เพราะผู้เขียนคือผู้บริหารที่ฟื้นฟูกิจการของ Japan Airline จนประสบความสำเร็จ เลยอยากรู้แนวคิดของคุณ Kazuo Inamori

.

คุณ Kazuo ใช้หลักการ “แรงจูงใจที่ดี” ในการตัดสินใจ และยึดถือ ‘ความถูกต้องสำหรับมนุษย์’ เป็นพื้นฐานในการบริหาร ความถูกต้องสำหรับมนุษย์ได้แก่ ความซื่อสัตย์ การไม่หลอกลวงผู้อื่น และการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ไม่ได้ยึด ความถูกต้องสำหรับบริษัทหรือสำหรับตัวเอง และใช้เกณฑ์นี้แทนกำไรขาดทุนด้วย

.

ตัวอย่างการตัดสินใจตอนที่บริหารเจแปนแอร์ไลน์ ในสายการบินจะมีพันธมิตทางธุรกิจ (Airline Alliance) ซึ่งเจแปนแอร์ไลน์อยู่ในกลุ่มที่เล็กที่สุดคือ Oneworld ในทั้งหมด 3 กลุ่ม ตอนที่เริ่มฟื้นฟูกิจการ พันธมิตรอีก 2 เจ้าใหญ่ก็ได้มาชวนเจแปนแอร์ไลน์ให้ไปเข้าร่วม ถ้าตัดสินใจจากกำไรขาดทุนก็เป็นข้อเสนอที่ดี

.

แต่ด้วยการตัดสินใจโดยยึด ‘ความถูกต้องสำหรับมนุษย์’ เมื่อพิจารณาแล้วว่าพันธมิตรใน Oneworld จะเสียหายอย่างหนัก ลูกค้าที่เคยใช้บริการจะสูญเสียสิทธิพิเศษทั้งหมด เจแปนแอร์ไลน์จึงตัดสินใจจะยังคงอยู่กับ Oneworld

.

ไม่ว่าจะทำอะไรหรือใช้ชีวิตอย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ยังมีชิวิตอยู่ เราก็ควรมี ‘จิตใจที่ดีงาม’ โดยคิดดีและทำดีต่อผู้อื่น จิตที่สะอาดบริสุทธิ์เช่นนี้สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้ว่า ‘ความจริง ความดี และความงาม’ เราควรดำเนินชีวิตด้วย ‘จิตใจที่เห็นแก่ผู้อื่น’

.

ภายในจิตใจของเรามี ‘จิตวิญญาณ’ อยู่และเมื่อมองลึกลงไป อีกก็จะพบกับส่วนแก่นกลางของจิตใจที่เรียกว่า ‘จิตแท้’ ซึ่งเป็นสภาวะของจิตใจที่สะอากบริสุทธิ์มากที่สุด จิตแท้คือสิ่งเดียวกับ ‘แก่นแท้ของจักรวาล’ ที่ก่อให้เกิดสรรพสิ่ง แก่แท้ของจักรวาลจะกระตุ้นให้ ‘จิตที่เห็นแก่ผู้อื่น’ ดึงดูดสิ่งดี ๆ เข้ามาและนำพาเราไปสู่ความสำเร็จ

.

ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนก็ตาม สิ่งสำคัญคือการมี ‘ความรู้สึกขอบคุณ’ ทั้งยามดียามร้าย แม้ตอนที่ประสบโชคร้าย เราต้องไม่ท้อแท้และจมปลักอยู่กับความสิ้นหวัง ทางที่ดีให้รู้สึกขอบคุณและยินดีว่า ‘โชคร้ายนี้ช่วยให้กรรมในอดีตหายไป’ และก้าวเดินต่อไปอีกครั้ง

.

‘บารมี 6 ประการ’ คือหลักปฏิบัติสำคัญ 6 ประการ ที่ช่วยให้เราเข้าใกล้การรู้แจ้งตามวิธีบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ หนึ่งในนั้นคือ ‘วิริยะ’ หรือก็คือความเพียรพยามยามในทุกเรื่อง การปฏิบัติตามหลักข้อนี้ก็ช่วยขัดเกลาจิตใจได้ ดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องปลีกวิเวกนั่งสมาธิ แค่ทุ่มเทแรงกายแรงให้กับงานที่ทำอยู่อย่างเต็มที่หรือทำสิ่งต่าง ๆ อย่างจริงจังก็พอ การทำเช่นนี้ก็ช่วยขัดเกลาจิตใจได้เป็นอย่างดี

.

การทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยจิตใจที่เห็นแก่ผู้อื่น จะทำให้เรารับสิ่งดี ๆ ตอบแทน

.

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้นำจะพิจารณาความเหมาะสมจาก ‘พื้นฐานจิตใจ’ โดยจะพิจารณาจากคนที่มีความเป็นมนุษย์สูง ไม่สนับสนุนคนมักใหญ่ใฝ่สูงที่ปรารถนาจะทำเพื่อตัวเอง แต่จะสนับสนุนคนที่ขยันขันแข็งอ่อนน้อมถ่อมตนแม้จะไม่ฉลาดก็ไม่เป็นไร

.

ตัวตนของเราสามารถเขียนเป็นสูตรได้ว่า ‘นิสัย + ปรัชญา’ ปรัชญานั้นถ้าพูดง่าย ๆ ก็คือทัศนคตินั่นเอง เวลาพิจารณาคนจึงต้องพิจารณานิสัยที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ควบคู่ไปกับทัศนคติที่คนนั้นใช้ในการดำเนินชีวิต

.

ผลลัพธ์ของชีวิตและการทำงาน = ทัศนคติ x ความพยายาม x ความสามารถ เกณฑ์ประเมินความพยายามและความสามรถคือ 0 ถึง 100 เกณฑ์ประเมินระดับทัศนคติคือ -100 ถึง 100 ไม่ว่าเราจะมีความพยายามและความสามารถมากแค่ไหน ถ้าทัศนคติติดลบ ผลลัพธ์ของชีวิตและการทำงานจะออกมาไม่ดี

.

โชคชะตาขึ้นอยู่กับนิสัยของคนคนนั้น

Comentários


bottom of page