top of page
Search
  • Writer's pictureCoachTai Musicparent

Ep.318 Gratitude มีผลดีต่อสมอง


ต่ายเคยเขียนเรื่อง gratitude ไปในแง่ของการชมตัวเองค่ะ วันนี้จะมาเขียนถึงประโยชน์ของ Gratitude ที่มีผลต่อสุขภาพของเราที่มีการศึกษาผลต่อสมองของเราค่ะ การศึกษาสรุปได้ว่า การที่เราได้เขียนแสดงความขอบคุณ ความซาบซึ้ง ความชื่นชมคนอื่นหรือสิ่งต่าง ๆ ช่วยในสุขภาพจิตของเราให้ดีขึ้นค่ะ

.

การศึกษานี้ ศึกษาผู้ที่เข้ารับคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตซึ่งส่วนมากมีปัญหาซึมเศร้าและวิตกกังวล โดยแบ่งศึกษาเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกให้เขียนจดหมาย gratitude สัปดาห์ละครั้งเป็นเวลา 3 สัปดาห์ กลุ่มที่ 2 ให้เขียนบรรยายความรู้สึกลบที่สุด กลุ่มที่ 3 ไม่ได้ให้ทำอะไร

.

สรุปผลการศึกษาคือกลุ่มที่เขียนจดหมาย gratitude มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นกว่ากลุ่มอื่น จากการศึกษาการที่เรามี gratitude จะช่วยให้เราคิดเรื่องลบ ๆ น้อยลงเป็นผลให้สุขภาพจิตเราดีขึ้น และการเขียนแม้ว่าเราจะไม่ได้ส่งจดหมายให้คนที่เราเขียนถึง เราก็ยังได้รับประโยชน์จากการเขียน

.

การเขียน gratitude อาจจะไม่ได้ให้ผลดีในทันที แต่เราจะค่อย ๆ รู้สึกดีขึ้น เมื่อผ่านไปแล้ว 4-12 สัปดาห์ และมีการ scan สมองของผู้เข้าร่วมการศึกษานี้พบว่าการแสดง gratitude แม้เพียงเล็กน้อย ก็ช่วยให้มีผลระยะยาวต่อสมอง และอาจช่วยให้เราสามารถฝึกสมองให้มีความอ่อนไหวในการแสดงความรู้สึกขอบคุณเพื่อช่วยสุขภาพจิตของเรา

.

ต่ายเลยอยากชวนให้เราและลูกมาฝึก gratitude กันค่ะ เริ่มต้นจากก่อนนอนชวนลูกขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ อะไรที่เค้าอยากขอคุณอะไรที่ทำให้เค้ารู้สึกดีค่ะ

.

หรือตอนเช้าเราจะตื่นมาขอบคุณสิ่งเล็ก ๆ ที่เราได้รับ (ตามคำแนะนำในหนังสือ อิคิไก) เช่น ดีจังเลยตื่นมาวันนี้น้ำยังไหลและเรายังมีไฟใช้ ดีจังเลยที่ลูกเราไม่ทะเลาะกัน หรือชื่นชมกับพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม

.

เริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ ให้เราฝึกสมองให้มี gratitude จะช่วยเป็นภูมิคุ้มกันสุขภาพจิตให้เราค่ะ


Ep.ที่เกี่ยวข้อง Ep.295 เราเคยชมตัวเองไหม?

Comentários


bottom of page