top of page
Search
  • Writer's pictureCoachTai Musicparent

Ep.30 การช่วยลูกเรียนดนตรีสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ได้เป็นนักดนตรี..ต่ายได้ฟังคำแนะนำนี้จาก ครู Antonella Aloigi Hayes ที่ได้พูดไว้ใน AVS International String Camp จึงอยากจะสรุปไว้ค่ะ

.

สิ่งแรกคือการเรียนดนตรี (รวมทั้งกีฬา และ performing art อื่นๆ) ไม่เหมือนการเรียนวิชาอื่น ๆ ที่เราเรียน เราเข้าใจแล้วเราก็จะมีความรู้นั้น ๆ เลย การเรียนดนตรี เราเห็นคุณครูเล่นในห้อง เราเข้าใจวิธีการเล่น ก็ไม่ได้ทำให้เราเล่นดนตรีได้ เราต้องมีการฝึกฝนเพื่อให้เราเล่นดนตรีได้

.

เมื่อเราเล่นได้แล้ว จะมีการแสดงให้คนดูเห็นว่าเราเรียนอะไรและเราเรียนอย่างไร เป็นการโชว์ความหมายและความรู้สึก ดนตรีไม่เหมือนการวาดภาพที่เมื่อจิตกรวาดภาพเสร็จเราก็จะสามารถชื่นชมผลงานได้ตลอด การแสดงดนตรีเราจะชื่นชมผลงานได้แค่ในห้วงเวลาที่ดนตรีบรรเลง

.

ผู้ปกครองจึงมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการจัดระเบียบการซ้อมและฝึกฝนให้ลูกของเรามีวินัยในการซ้อม ทำให้การซ้อมเป็นกิจวัตรประจำวันเหมือนที่เราต้องแปรงฟันทุกวันค่ะ

.

นักเรียน Suzuki จะเริ่มจากการฝึกโค้ง (bow) เพื่อทำความเคารพ ขอบคุณ คุณครู ตรงนี้เป็นเหมือน กิจวัตรในการเรียนค่ะ

.

สิ่งที่สำคัญอีกอย่าง คือ priority ค่ะ เราไม่สามารถให้เด็ก ๆ focus ทุกอย่างได้ในการซ้อมครั้งเดียว เราต้องเลือกครั้งละหนึ่งอย่าง เช่น วันนี้เราจะซ้อม scale เพลง หรือเทคนิคมือซ้าย เลือกอย่างเดียวค่ะ ผู้ปกครองจะมีส่วนช่วยแยกการซ้อมให้เป็นส่วนเล็ก ๆ ย่อย ๆ เพื่อที่เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ได้และไม่สับสนค่ะ

.

นอกจากนั้นเด็ก ๆ ควรจะได้ฟัง (listen not hear) เสียงดนตรีที่ดี เด็ก ๆ Suzuki จะถูก encourage ให้ฟังเสียง violin จาก CD ในเพลงที่ตัวเองเล่นหรือกำลังจะเล่น จะได้ซึมซับเสียงที่มีคุณภาพ เป็นหลักการ mother tongue (เด็กหัดพูดจากการเลียนเสียงที่ฟังมา เด็กสามารถเล่นดนตรีเลียนเสียงดนตรีที่ได้ยินมา)

.

การฟังเสียงที่ดีอีกวิธีนึง คือ การพาลูกไปฟัง concert ค่ะ ต่ายเองก็เคยพาลูกไปดู concert นอกจากลูกจะได้ฟังและมีความสุขไปกับเสียงดนตรีเพราะ ๆ แล้ว ยังเป็น inspiration ให้ลูกกลับมาซ้อมๆๆ เพราะอยากเล่น concert บ้าง

.

อย่างไรก็ดี การเรียนดนตรี เราก็ต้องอาศัยครูสอนดนตรีช่วยทำสิ่งที่ซับซ้อนเป็นสิ่งที่เด็ก ๆ เข้าใจได้ และสามารถเล่นดนตรีได้ค่ะ

.

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจการเรียนดนตรีด้วย Suzuki method ต่ายเคยเขียนรายละเอียดไว้ใน Ep.5 ค่ะ

.

การสรุปนี้ เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ


#เลี้ยงลูกเล่นดนตรี, #โค้ชต่าย, #Musicparent, #Music, #Parent, #Coaching, #EF, #Consultant, #ดนตรี, #เลี้ยงลูก, #ปรึกษา, #พัฒนา

Comments


bottom of page