top of page
Search
  • Writer's pictureCoachTai Musicparent

Ep.3 เล่นเครื่องดนตรีอะไรดี


สำหรับคำถามที่ว่าให้ลูกเล่นเครื่องดนตรีอะไรดี เริ่มเรียนได้ตอนอายุเท่าไหร่ เป็นอีกหนึ่งคำถามยอดฮิตค่ะ

.

ให้ภาพแบบกว้าง ๆ ก่อนนะคะ สำหรับเด็กยุคนี้เครื่องดนตรีที่นิยมเล่นกันมากที่สุด คือ piano รองลงมาเป็นเครื่องสาย

(violin, cello, guitar) ข้อมูลจากจำนวนคนเข้าแข่ง Young Artist Music Contest ปี 2018 ซึ่งจัดโดยมหิดล มีอัตราผู้เข้าแข่งที่เล่น piano: string: guitar = 5:3:1 จากผู้เข้าแข่งทั้งหมด 438 คน

.

เมื่อมามองโอกาสในการที่จะได้ perform ลองนึกถึงภาพวง orchestra 1 วง มีคนเล่น violin หลายคน คนเล่น piano โดยปกติแล้วมีคนเล่น piano 1 คน ลองพิจารณา demand vs supply นะคะ

.

สำหรับอายุที่เริ่มเรียนได้ ขอตอบสำหรับ piano และ violin ซึ่งเป็น top 2 ที่คนนิยมในบ้านเรานะคะ ปกติ ทั้ง piano และ violin จะเริ่มต้นที่ ประมาณ 5-6 ขวบ แต่หลังจากที่ต่ายไป train the teacher วิธีการสอนแบบ Suzuki จึงค้นพบว่า เด็ก Suzuki เริ่มเรียน violin ได้ตั้งแต่ประมาณ 3 ขวบ และเริ่มเรียน piano ได้ที่ประมาณ 4 ขวบ

.

คุณพ่อคุณแม่ก็ลองพิจารณาข้อมูลอื่น ๆ ประกอบดูนะคะ สำหรับคำแนะนำจากต่าย ให้ถามลูกค่ะว่าอยากเรียนอะไร เพราะเค้าเป็นคนเล่นและเค้าต้องซ้อมทุกวัน

.

คราวหน้าจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าการเรียนดนตรีวิธี Suzuki เป็นอย่างไร

Commentaires


bottom of page