top of page
Search
  • Writer's pictureCoachTai Musicparent

Ep.274 เลี้ยงลูกถูกวิธี ชีวีเป็นสุข


หนังสือเล่มนี้เขียนโดย ศ.พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ซึ่งเป็นอาจารย์ของจิตแพทย์อีกหลายท่าน และพิมพ์มาแล้ว 13 ครั้งค่ะ มีหลายคำตอบสำหรับคำถามที่อาจจะอยู่ในใจคุณพ่อคุณแม่ค่ะ . อาหารใจสำหรับลูก 1.ความรักและความอบอุ่น 2.ความเข้าใจลูกตามวัย 3.ขอคำชม งดคำตำหนิที่รุนแรง 4.ความเป็นอิสระ 5.บรรยากาศในครอบครัวที่สงบสุขและยุติธรรม 6.การอบรมลูกอย่างถูกวิธี . พี่น้องแหย่กันทะเลาะกัน พ่อแม่ควรจัดการอย่างไร? ให้ตัดสินไปตามความถูกต้อง ไม่สอนว่าให้พี่ต้องยอมน้องเสมอ เพราะจะทำให้พี่เกลียดน้องที่เข้าข้างน้องเสมอ โตขึ้นอาจกลายเป็นคนยอมคนมากเกินไป ส่วนน้องจะกลายเป็นคนเอาแต่ใจไม่เคารพสิทธิผู้อื่น ถ้าไม่รู้ว่าใครถูกผิด ร้องไห้ทั้งคู่ ตีกันไปแล้ว ให้แยกกันชั่วคราว อารมณ์ดีแล้วค่อยมาเล่นกันใหม่ ถ้าไม่ได้มีปัญหาร้ายแรงถึงตีกัน ก็ให้พี่น้องแก้ปัญหากันเอง พ่อแม่ยังไม่ต้องรีบเข้าไปจัดการ . การตำหนิลูกควรทำเฉพาะที่จำเป็นจริง ๆ เมื่อลูกทำอะไรที่ไม่เหมาะสมหรือผิดพลาด ควรพูดกับลูกดี ๆ แบบมีเหตุผล การกระทำของมนุษย์ทุกอย่างย่อมมีเหตุผลอยู่เองหลังเสมอ การค้นหาจนเอต้นเหตุแล้วแก้ที่ต้นเหตุเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องที่สุด การตำหนิลูกอย่างรุนแรงซ้ำ ๆ ทำให้ลูกเกิดความรู้สีกลบกับตนเอง เช่น กลายเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเอง ขาดความภาคภูมิใจ รู้สึกเป็นคนมีคุณค่า วาจาที่บาดใจเด็กจะฝังอยู่ในความทรงจำของเด็กตลอดไป เป็นแผลในใจซึ่งหายยาก . พ่อแม่ต้องปกครองลูก อย่าให้ลูกปกครองพ่อแม่ มีพ่อแม่จำนวนหนึ่งที่ ‘อ่อนแอ’ ไม่สามารถปกครองลูกได้ ค่อนข้างกลัวลูกและปล่อยให้ลูกข่มขู่ มักเกิดจากพ่อแม่ปล่ยปละละเลยลูกตั้งแต่ยังเล็ก ๆ จนลูกโตพฤติกรรมหนักขึ้น ฉะนั้นจึงต้องอบรมบ่มนิสัยลูกตั้งแต่ยังเล็กจะง่ายกว่ามาทำตอนโต พ่อแม่ต้องเข้มแข็งเด็ดขาด พ่อแม่ไม่ควรยอมลูกเพราะทนรำคาญเสียงร้องของลูกไม่ไหวแล้วตามใจลูกในเรื่องที่ไม่สมควร . วิธีทำให้ลูกมีพฤติกรรมที่ต้องการ 1.การใช้เหตุผล 2.การใช้ท่าทีที่หนักแน่นและเอาจริง 3.การใช้สิ่งทดแทน 4.ใช้การพูดคุยกันระหว่างพ่อแม่กับลูก 5.การให้รางวัล 6.การเลิกให้ความสนใจ 7.พ่อแม่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก 8.หยุดการอาละวาดที่เป็นอันตราย . การตีลูกมีผลเสียอย่างไร? เป็นการใช้กำลังในการแก้ปัญหา ทำให้เด็กเห็นเป็นแบบอย่างว่าความรุนแรงหรือการทำร้ายร่างกายนั้นเป็นวิธีหนี่งที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาชีวิต และอาจทำลายความสัมพันธ์ระหว่งพ่อแม่กับลูก . เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้อิจฉากัน? 1.เตรียมพี่ให้รู้สึกดีในการที่จะมีน้องตั้งแต่น้องยังอยู่ท้อง 2.ไม่เอาน้องมาขู่เด็กให้ประพฤติดี เช่น จะรักน้องมากกว่า 3.หลังคลอดควรให้เด็กมีความรู้สึกเป็นเจ้าของน้องด้วย 4.ให้บทาทกับพี่ ทำให้พี่รู้สึกถึงความสำคัญของตนเอง 5.พ่อแม่ยังต้องให้ความสนใจเอาใจใส่พี่เท่าเดิม 6.ไม่พูดเปรียบเทียบคนหนึ่งกับอีกคนหนี่ง 7.อย่าเน้นปมเด่นลูกคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ 8.พ่อแม่ต้องมีความรักเด็กเท่ากันอย่างจริงใจ . เลี้ยงลูกอย่างไรให้มีความมั่นใจในตัวเอง 1.ให้ความรักความอบอุ่น 2.ให้คำชมเชยและกำลังใจเวลาลูกทำอะไรได้ 3.อย่าให้เด็กทำงานที่ยากเกินความสามารถของเขา 4.เวลาเด็กทำผิดพลาด อย่าตำหนิลูกด้วยถ้อยคำที่รุนแรง แต่ควรแนะนำ บอก หรือสอนลูกดี ๆ 5.อย่าเจ้าระเบียบจนเกินไป อย่ากลัวผิดธรรมเนียม หรือกลัวว่าคนอื่นจะว่า 6.มีหลักการในการดำเนินชีวิต 7.การปฏิบัติกับตนเองให้ดีเท่า ๆ กับการปฏิบัติต่อผู้อื่น 8.เน้นให้ลูกมีประสบการณ์ชีวิตด้วยตนเอง . ทักษะทางอารมณ์จัดเป็นเรื่องใหญ่ ๆ ได้ 5 เรื่อง 1.สามารถรู้อารมณ์ตัวเอง 2.สามารถริหารอารมณ์ตัวเอง 3.สามารถทำให้ตนเองมีพลัง 4.สามารถเข้าถึงจิตใจผู้อื่น 5.สามารถรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่น . สรุปศาสตร์และศิลป์ของการเลี้ยงลูกดังนี้ 1.ขบวนการของการสร้างลูกคุณภาพ 1 คนจะต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนลูกเกิด 2.เมื่อมีความตั้งในแล้วต้องแสวงหาความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกที่ถูกต้อง 3.ท่านไม่ควรมุ่งเลี้ยงลูกให้เป็นอัจฉริยะ 4.ท่านควรเลี้ยงลูกให้เป็นคนธรรมดาสามัญที่มีความสุข 5.ท่านควรส่งเสริมลูกให้พัฒนาตัวเองให้เต็มศักยภาพของเขา 6.พ่อแม่ต้องดูแลตัวเองให้ดีมีความสุขด้วย 7.คำที่เป็นหัวใจของความสำเร็จในการเลี้ยงลูก: รัก เข้าใจ อบอุ่น ใสใจ ให้เวลา มีขอบเขต ยุติธรรม ให้อิสระ

วันนี้คุณได้บอกรักลูกของคุณหรือยัง


#เลี้ยงลูกเล่นดนตรี, #โค้ชต่าย, #Musicparent, #Music, #Parent, #Coaching, #EF, #ดนตรี, #เลี้ยงลูก, #ปรึกษา, #พัฒนา, #StrengthFinder, #ค้นหาพรสวรรค์, #โค้ชแม่ต่าย, #StrengthCoach, #Gallup, #CoachTai

Comments


bottom of page