top of page
Search
  • Writer's pictureCoachTai Musicparent

Ep.271 สมาธิเราสั้นลงไหม?


วันนี้อยากชวนคุยเรื่องที่เราสมาธิสั้นลง เรา focus กับอะไรได้สั้นลง แต่ไม่เกี่ยวกับภาวะสมาธิสั้น (ADHD - Attention deficit hyperactivity disorder) ที่ต้องทำการรักษานะคะ

.

นึกถึงตอนที่เราเด็ก ๆ เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอะไรมา distract เราน้อยกว่าตอนนี้เยอะมากค่ะ ตอนนี้เราอยู่ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารการติดต่อสื่อสารเข้าถึงเราได้ตลอดเวลา (ถ้าเราอนุญาตให้ข้อความเหล่านั้นมาถึงเรา) สมัยก่อนเรายังไม่มีโทรศัพท์มือถือ ตอนที่มีเพจเจอร์ก็ว่าเท่มากแล้ว สามารถส่งข้อความหากันได้ตลอด

.

ตอนนี้เรามีทั้งข้อความจาก Line มี notification จาก Messenger และยังมี pop up email นึกถึงตอนที่เราทำงานที่ตัองใช้สมาธิงานที่ต้องคิด พอมี pop up หรือเสียงข้อความเตือน สมาธิเราก็อาจจะหลุดและต้องหยุดไปดูข้อความ

.

จริง ๆ แล้วเป็นเราเองหรือเปล่าที่สร้างสภาพแวดล้อมให้เราไม่มีสมาธิ ถ้าเราปิด notification ก็จะไม่มีใครมาดึงสมาธิเราไป สำหรับต่ายถ้าต้องทำงานที่ใช้สมาธิต้องเอามือถือใส่ลิ้นชักไปเลยค่ะ

.

แล้วเราก็เป็นตัวอย่างให้ลูกด้วยนะคะ คุย ๆ กับลูกอยู่ มือถือดังก็ต้องหยิบมาดู จนลูกบ่นบอกว่าแม่ไม่ดูมือถือได้ไหม ต่ายเลยต้องตั้งใจเลยว่า ช่วงเวลาก่อนนอนของลูกที่เราตั้งใจไว้จะให้เป็น quality time ทุกวัน ต้องไม่เอามือถือเข้ามาในห้องนอนค่ะ

.

เราเลือกสร้างสภาพแวดล้อมให้ตัวเราเองได้นะคะ และเป็นตัวอย่างให้ลูกด้วยค่ะ ที่สำคัญอย่าให้มือถือมาแย่งเวลาคุณภาพของลูกนะคะ


#เลี้ยงลูกเล่นดนตรี, #โค้ชต่าย, #Musicparent, #Music, #Parent, #Coaching, #EF, #ดนตรี, #เลี้ยงลูก, #ปรึกษา, #พัฒนา, #StrengthFinder, #ค้นหาพรสวรรค์, #โค้ชแม่ต่าย, #StrengthCoach, #Gallup, #CoachTai

Comments


bottom of page