top of page
Search
  • Writer's pictureCoachTai Musicparent

Ep.222 พลังแห่งเหมียว


ตอนที่เห็นชื่อหนังสือเล่มนี้ครั้งแรก ต่ายคิดว่าคงเป็นหนังสือที่เขียนโดยทาสแมว ซึ่งก็อาจจะจริงบางส่วน แต่ถ้าสังเกตตัวหนังสือเล็ก ๆ ด้านบนจะเห็นว่า ‘แมวขององค์ทะไลลามะ’ หนังสือเล่มนี้มีความเกี่ยวข้องกับองค์ทะไลลามะและแมวอย่างไรมาดูกันนะคะ

.

หนังสือเล่มนี้เขียนด้วยมุมมองของแมว คือให้แมวที่ชื่อ ม.ส.ส. (แมวของสมเด็จพระสังฆราช) เป็นคนเล่าเรื่อง ซึ่งแมวก็จะได้อยู่ในเหตุการณ์ต่าง ๆ ร่วมกับองค์ทะไลลามะ เช่น ตอนที่พระองค์สอนการทำสมาธิ ตอนที่ท่านให้สัมภาษณ์นักข่าว หรือตอนที่พระองค์ทำงาน หรือแม้กระทั่งได้สิทธิ์ในการนอนเตียงเดียวกับพระองค์ และยังมีเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ ม.ส.ส. มาเล่าให้ฟัง

.

ต่ายขอนิยามประเภทหนังสือเองว่าหนังสือประเภทยกระดับพัฒนาจิตใจ คือจะบอกว่าเป็นหนังสือแนวธรรมะแบบอ่านง่ายชวนติดตามเพราะมีเรื่องราว fiction ดำเนินไปด้วยก็ไม่เชิง เพราะเนื้อหาในหนังสือเกี่ยวกับการทำสมาธิหรือการมีเมตตาก็ไม่เชิงว่าเฉพาะเจาะจงกับพุธศาสนาเท่านั้น แต่เป็นหลักการแห่งความสงบในทุกศาสนา

.

เริ่มจากการทำสมาธิ ซึ่งก็สามารถทำได้ในทุกศาสนา สำหรับผู้ที่เริ่มต้นให้ฝึกทำสมาธิวันละ 10 นาที ให้หาที่สงบ นั่งบนพื้นหรือนั่งเก้าอี้ก็ได้ เพียงให้สามารถนั่งหลังตรงได้ ตั้งนาฬิกาไว้ 10 นาที เวลามีความคิดผุดขึ้นมา เราต้องฝึกที่จะ รับรู้ ยอมรับ และปล่อยไป

.

ถ้าเราฝึกทำสมาธิให้ได้วันละ 10 นาที ติดกัน 6 สัปดาห์ เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเอง ว่าเราจะเป็นคนละเอียดขึ้น เราจะมองเห็นสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นค่า เราจะมีความสุขกับสิ่งเล็กได้ง่ายขึ้นเพราะความรู้สึกเราละเอียดขึ้น เกิดจาการที่เราฝึกสังเกตตัวเองตอนที่เรานั่งสมาธิ

.

สมาธิกับสติเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร การทำสมาธิ เราเลือกเพ่งไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเป็นตัวกำหนดจิตทำสมาธิ เข่นเพ่งลมหายใจหรือใช้การสวด ตอนที่เราเพ่งตรงไปแบบนั้นมันจะช่วยให้เราฝึกสติตลอดเวลา การทำสมาธิช่วยให้เรามีสติมากขึ้น เหมือนการออกกำลังช่วยให้มีร่างกายแข็งแรง

.

หากเราเป็นทุกข์จากความเครียด หากเราขาดความไม่สงบในใจ การทำสมาธิจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้นสำหรับเราทุกคน

.

แม้ในยามที่โลกภายนอกจะอยู่ในภาวะสับสนอลหม่าน เพียงแค่การเอาใจใส่กับปัจจุบันขณะ เราก็สามารถเข้าถึงความสุขสงบได้

.

เราไม่อาจยอมรับคนอื่นและปรารถนาให้พวกเขาเป็นสุขได้โดยแท้จริง หากเรายังไม่ยอมรับตัวเองให้ได้ก่อน เราอาจจะมุ่งไปที่ระดับสมบูรณ์แบบมากไปจนกลายเป็นศัตรูกับระดับดี

.

สิ่งที่จะสร้างความสุขยิ่งใหญ่ คือเมื่อเราคิดถึงสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ด้วยความกรุณา เมื่อเราคิดว่าจะช่วยให้ผผู้อื่นพ้นทุกข์และจะให้ความสุขแก่เขาอย่างไร ตัวเรานั่นแหละจะเป็นคนแรกที่ได้ประโยชน์

.

จิตก็เหมือนกับสวน เราเลือกได้ว่าจะปลูกวัชพืชหรือดอกไม้ เราไม่สามารถเปลี่ยนโลกได้ แต่เราเปลี่ยนวิธีที่จะรับมือกับมันได้

.

สำหรับต่ายหนังสือเล่มนี้ให้แนววิธีการนั่งสมาธิ และแนวคิดในการเมตตาตัวเองและผู้อื่น และทำให้ต่ายกลับมานั่งสมาธิได้อีกครั้งค่ะ


#เลี้ยงลูกเล่นดนตรี, #โค้ชต่าย, #Musicparent, #Music, #Parent, #Coaching, #EF, #ดนตรี, #เลี้ยงลูก, #ปรึกษา, #พัฒนา, #StrengthFinder, #ค้นหาพรสวรรค์, #โค้ชแม่ต่าย, #StrengthCoach, #Gallup, #CoachTai

Comments


bottom of page