top of page
Search
  • Writer's pictureCoachTai Musicparent

EP.21 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันดนตรีค่ะ

ประชาสัมพันธ์ ค่ายเครื่องสาย String Camp ค่ะ เหมาะสำหรับเด็กๆ ที่เรียนหนังสือ Suzuki มีคุณครู Suzuki ที่เก่งๆ มาสอนหลายคนเลยค่ะ มี early bird rate ถึง 15 กรกฎาคมนี้นะคะขอประชาสัมพันธ์ค่ะ เทศกาล Dance and Music ที่มีมานานมาก ๆ เทศกาลนึงของไทย

ตอนก่อนมีลูกที่ชวนคุณแม่ไปดูทุกปี ตอนนี้ลูกเริ่มโตแล้วก็ชวนลูกไปดูค่ะ


#เลี้ยงลูกเล่นดนตรี, #โค้ชต่าย, #Musicparent, #Music, #Parent, #Coaching, #EF, #Consultant, #ดนตรี, #เลี้ยงลูก, #ปรึกษา, #พัฒนา


Bình luận


bottom of page