top of page
Search
  • Writer's pictureCoachTai Musicparent

Ep.190 Self esteem..เราน่าจะเคยได้ยินสำนวนที่ว่า ‘ชมแล้วเหลิง’ กันนะคะ จริงๆแล้วถ้าเราชมลูกมากๆลูกจะเหลิงไหมคะ

.

จั่วหัวมาเรื่อง self esteem แต่เกริ่นมาเรื่องการชมลูก สองอย่างนี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างชัดเจนค่ะ การชมลูกช่วยสร้างตัวตนให้ลูกค่ะ กลับกันการดุว่ารวมทั้งการกระทำรุนแรงจะลดทอนความมีตัวตนของลูกค่ะ

.

ลองคิดถึงตัวเรานะคะ เวลาเราได้รับคำชม การชื่นชม เราจะรู้สึกหัวใจพองโต รู้สึกตัวเองมีคุณค่า แต่กลับกันถ้าเราถูกตำหนิ ยิ่งถูกตำหนิต่อหน้าธารกำนัล อาจจะทำให้เราโกรธ และเราคงรู้สึกตัวเล็กหรือเสีย self ไปเลยนะคะ

.

แล้วการมีตัวตนสำคัญอย่างไร การมีตัวตนมีความเชื่อมโยงกับการเห็นคุณค่าของตัวเอง เมื่อมีคนว่าเราจะไม่สะเทือนหรือเมื่อมีคนชมเราก็ไม่เหลิง การที่เด็กไม่เห็นคุณค่าของตัวเองอาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าหรือการฆ่าตัวตาย

.

เด็กที่มี self แข็งแรงคือเด็กที่ได้รับความรักความอบอุ่น การชมที่เหมาะสม คำว่าเหมาะสมในที่นี้ไม่ใช่จำนวนแต่เป็นวิธีค่ะ ไม่ใช่ชมไปเรื่อย ดี เก่ง สุดยอด แต่เด็กไม่รู้ว่าได้รับคำชมเพราะการกระทำอะไร ลองกลับไปอ่าน Ep. 147 เราชมลูกอย่างไรดี (link อยู่ใน comment นะคะ)

.

ถ้าจะพูดว่าการชมลูก (ให้ถูกวิธี) เป็นการสร้าง self ให้ลูก ซึ่งการมี self เป็นวัคซีนป้องกันโรคซึมเศร้าก็คงไม่ผิดนะคะ


#เลี้ยงลูกเล่นดนตรี, #โค้ชต่าย, #Musicparent, #Music, #Parent, #Coaching, #EF, #Consultant, #ดนตรี, #เลี้ยงลูก, #ปรึกษา, #พัฒนา

Comments


bottom of page