top of page
Search
  • Writer's pictureCoachTai Musicparent

Ep.187 หาบ้านให้ของใช้+ของเล่น..มีบ้านไหนที่หาของไม่ค่อยเจอไหมคะ บ้านต่ายนอกจากจะมีหนังสือและการ์ตูนกองอยู่ทั่วไปในบ้านแล้ว บางทีก็หาของใช้ เช่น กรรไกร สก๊อตเทป ปากกา ไม่เจอค่ะ (อย่าเพิ่งพยายามจินตนาการว่าบ้านรกแค่ไหนนะคะ) วันนี้ได้ไอเดียมาหา ‘บ้าน’ ให้ของค่ะ

.

เพื่อจะให้หาของเจอหลักการคือวางของให้เป็นที่ค่ะเช่น กรรไกรจะเก็บไว้ตรงนี้ สก๊อตเทปเก็บที่ไหน เพื่อความน่ารักเราจะเรียกที่เหล่านั้นว่า ‘บ้าน’ ของของเหล่านั้นค่ะ เราก็บอกลูกว่าทุกครั้งที่ใช้ของเหล่านั้นเสร็จให้พาของกลับบ้านด้วย เหมือนเด็กๆไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องกลับบ้าน แล้วทุกคนในบ้านก็ปฏิบัติเช่นกันนะคะ พาของกลับบ้านทุกครั้งที่ใช้เสร็จ

.

มี tips เพิ่มเติมค่ะ บางทีพาของไปใช้ชั้นบนแล้วก็ขี้เกียจจะพากลับบ้านที่อยู่ข้างล่าง ต่ายเลยวางตะกร้าไว้ชั้นละใบ บอกว่าตะกร้านี้เป็นสนามบิน ของที่ยังไม่ได้กลับบ้านที่อยู่คนละชั้นกันจะต้องมารอตรงนี้ รอให้เด็กๆพาขึ้นเครื่องบินกลับบ้าน แล้ววันรุ่งขึ้นก็ต้องพาของกลับบ้าน

.

ทีนี้เวลาจะใช้ของถ้าหาของไม่เจอที่บ้านของของนั้นก็ลองไปดูที่ ‘สนามบิน’ ค่ะ ส่วนมากก็จะหาเจอแล้วค่ะ

.

ลองชวนลูกๆหาบ้านให้ของใช้และของเล่นดูนะคะ ฝึกให้ลูกไปวางของให้เป็นที่ เราจะได้ประหยัดเวลาในการหาของค่ะ


#เลี้ยงลูกเล่นดนตรี, #โค้ชต่าย, #Musicparent, #Music, #Parent, #Coaching, #EF, #Consultant, #ดนตรี, #เลี้ยงลูก, #ปรึกษา, #พัฒนา

Comments


bottom of page