top of page
Search
  • Writer's pictureCoachTai Musicparent

Ep.186 วิธีสื่อสารที่ช่วยให้คนรอบข้างยิ้มสไตล์ดิสนีย์..ตามที่เกริ่นไว้ใน Ep ที่แล้วว่าบทนี้จะมาชวนคุยเรื่องการสื่อสารค่ะ ต่ายว่าการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ ถ้าเราไม่เข้าใจกันก็ก่อให้เกิดผลร้าย สงครามหลายครั้งก็เกิดจากการไม่เข้าใจกันนี่แหละค่ะ

.

ขอเริ่มต้นด้วย ‘กฎของเมห์ราเบียน’ค่ะ Albert Mehrabian นักจิตวิทยาทำการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบในการสื่อสารมีปัจจัยต่างๆดังนี้

1. Visual ภาษาท่าทาง สิ่งที่ผู้ฟังมองเห็น เช่น สีหน้า ท่าทาง การสบตา มีผล 55%

2. Vocal โทนเสียง สิ่งที่ผู้ฟังได้ยิน มีผล 38%

3. Verbal คำพูด ข้อมูลทางด้านภาษา เนื้อหาที่พูดมีผลเพียง 7%

ยกตัวอย่างเช่น เราพูดว่า ‘แม่เข้าใจลูกนะ’ ถ้าเราพูดธรรมดา กับพูดด้วยโทนเสียงประชด หรือพูดตอนโกรธ ลูกตีความหมายประโยคนี้ต่างกันแน่นอนค่ะ เมื่อเราทราบแบบนี้แล้วก็อยากจะให้เราตระหนักว่า อวัจภาษา (non verbal language) มีผลมากกว่าคำพูดมากๆค่ะ

.

สำหรับเทคนิคที่ดิสนีย์เน้นในการสื่อสารมีดังนี้ค่ะ การยิ้มจะช่วยให้อีกฝ่ายประทับใจในตัวเรามากขึ้น พูดเรื่องที่อยากบอกให้เข้าใจง่ายๆ โดย magic number คือ พูดแต่ละคนั้งไม่เกิน 4 เรื่อง ถ้าเกินกว่านี้สมองจำไม่ได้ค่ะ และอย่าพูดไปด้วยคิดไปด้วย ควรสรุปก่อนว่าจะพูดอะไร

.

นอกจากนั้นแทนที่จะใส่ใจกับการพูด ให้ตั้งใจฟังเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ยิ่งเรารับฟังคนอื่นมากเท่าไร คนอื่นก็ยิ่งอยากพึ่งพาเรา เทคนิคที่ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเรากำลังรับฟังอยู่คือ สบตาอีกฝ่าย พูดตอบรับเป็นระยะ แสดงออกว่ามีความรู้สึกร่วมเช่น ทำท่าตกใจหรือยิ้มไปด้วย และแทนที่จะพูดแทรกความคิดของตัวเองให้พูดตอบรับค่ะ

.

เมื่อถูกขอร้องให้ทำเรื่องยากๆให้กล้าที่จะปฏิเสธ

แต่ยังคงแสดงท่าทีกระตือรือร้น และลองเสนออย่างอื่นทดแทน และเมื่อมีคนแนะนำอะไรมาให้รับฟังแบบเปิดใจ ให้รู้สึกขอบคุณและน้อมรับคำแนะนำ

.

เรื่องการสื่อสารจะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็ยากนะคะ เริ่มจากลองนำไปใช้ในครอบครัวดูก่อนเลยค่ะเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะ


#เลี้ยงลูกเล่นดนตรี, #โค้ชต่าย, #Musicparent, #Music, #Parent, #Coaching, #EF, #Consultant, #ดนตรี, #เลี้ยงลูก, #ปรึกษา, #พัฒนา

Comments


bottom of page