top of page
Search
  • Writer's pictureCoachTai Musicparent

Ep.159 Seven Habits - Habit 6 Synergize..Habit 6 เป็น habit สุดท้ายของชัยชนะส่วนรวม ซึ่งเป็นการรวมทุก habit มาใช้ใน habit นี้ ซึ่งการ synergize หรือ การผนึกพลังประสานความต่าง คือ การรวมพลังกันให้ 1 + 1 >= 3

.

เมื่อเราปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น แน่นอนว่าแต่ละคนมีความแตกต่างจากเรา แต่ละคนมีความต้องการของตัวเอง และความต้องการอาจจะไม่สอดคล้องกัน เราจะได้ใช้ abadant mentality จาก habit 4 ในการ think win win และพยายามเข้าใจผู้อื่นก่อน (seek first to understand จาก habit 5) เพื่อหาทางเลือกที่ 3 ที่ไม่ใช่ทางเลือกที่เราต้องการ และไม่ใช่ทางเลือกที่อีกฝ่ายต้องการ เป็นทางเลือกที่ได้มาจาก synergize โดยทำให้ 1 + 1 >= 3

.

โดย essence ของ habit นี้ คือ การ value the difference เราใช้ความแตกต่างของแต่ละคนมาเพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม

.

ตอนที่ที่บ้านจะจัดทริปไปเที่ยวกัน ลูกคนนึงอยากไปทะเล ลูกอีกคนบอกอยากนั่งรถไฟ ต่างคนต่างมีความต้องการที่ต่างกัน แต่เมื่อมาคุย synergize กันแล้วจึงได้จัดทริปนั่งรถไฟไปทะเลค่ะ

.

จากทั้ง 5 habit แรก ที่เราได้ทำความเข้าใจและลองฝึกฝนกันมาจะช่วยให้เราทำมาใช้ให้เกิด synergize ค่ะ ถ้าบ้านไหนมีเหตุการณ์ synergize ลองมาแชร์กันนะคะ#เลี้ยงลูกเล่นดนตรี, #โค้ชต่าย, #Musicparent, #Music, #Parent, #Coaching, #EF, #Consultant, #ดนตรี, #เลี้ยงลูก, #ปรึกษา, #พัฒนา


Credit picture:


https://www.publish0x.com/leadership/7-habits-of-highly-effective-people-habit-six-xjjeejk

Comentarios


bottom of page