top of page
Search
  • Writer's pictureCoachTai Musicparent

Ep.117 การจะเป็นนักดนตรีที่เก่ง แค่ซ้อมอย่างเดียวไม่พอ..เราคุยกันมาหลายครั้งแล้วค่ะ ว่าการเรียนดนตรีต้องซ้อมๆๆๆดนตรี ซ้อมทุกวัน ซ้อมให้ถูกวิธีด้วย แต่แค่การซ้อมเยอะๆๆๆ ก็ไม่ได้ช่วยให้เราเก่งดนตรีได้

.

เริ่มต้นจากการซ้อมที่ถูกวิธี เน้นซ้อมตรงที่ยังเล่นไม่ได้ ไม่ต้องซ้อมทั้งเพลงทุกครั้งก็ได้ ซ้อมจนกล้ามเนื้อเราจำได้จะช่วยลดโอกาสการเล่นผิดของเรา

.

สิ่งที่ช่วยนักดนตรีอีกอย่าง คือ การฟัง โดยเฉพาะเด็ก ๆ การฟังเสียงเพลงเพราะที่มีคุณภาพจะช่วยให้เรารู้ว่าการเล่นที่ถูกต้องเป็นอย่างไร ถ้าเราฟังเพลงที่เราเล่นจากนักดนตรีหลาย ๆ คน เราจะพบว่า เพลงเดียวกันแต่ละคนก็เล่นออกมาได้ไม่เหมือนกัน หรือให้ความรู้สึกต่างกัน

.

สิ่งสำคัญสุดท้ายคือทฤษฎีดนตรีค่ะ การเข้าใจสัญลักษณ์ต่าง ๆ ทำให้เราทราบถึงความต้องการที่จะสื่อสารของผู้ประพันธ์ การที่เราเข้าใจฟอร์มต่าง ๆ ช่วยให้เราจำเพลงได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ และถ้าหากเราฝึกเล่นดนตรีโดยไม่อ่านโน้ต การอ่านโน้ตสำคัญสำหรับการเล่นกับวง ถ้า conductor บอกให้เล่นจากห้องนี้เราจะได้เข้าใจค่ะ

.

อีกส่วนที่แถมให้โดยเฉพาะคนเล่นเพลงคลาสสิกค่ะ เราควรศึกษาประวัติ composer และประวัติเพลง เพื่อให้เข้าใจเจตนารมณ์ที่ผู้ประพันธ์ต้องการสื่อสารออกมา ไม่ใช่ว่าผู้แต่งแต่งเพลงเศร้าเราเล่นออกมาเป็นเพลงสนุก หรือถ้าเราเข้าใจว่าผู้แต่งแต่งเพลงในช่วงใดของชีวิต ช่วงที่ประสบความสําเร็จ หรือช่วงตกต่ำ เราจะได้เล่นออกมาได้ถูกต้องค่ะ

.

นอกเหนือจากการช่วยลูกซ้อมดนตรีแล้ว เรายังช่วยลูกได้โดยการหาโอกาสให้เค้าฟังเพลงที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้เรียนรู้ทฤษฎีดนตรี และค้นคว้าหาประวัติเพลงและประวัติผู้แต่งค่ะ


#เลี้ยงลูกเล่นดนตรี, #โค้ชต่าย, #Musicparent, #Music, #Parent, #Coaching, #EF, #Consultant, #ดนตรี, #เลี้ยงลูก, #ปรึกษา, #พัฒนา

Comments


bottom of page