top of page
Search
  • Writer's pictureCoachTai Musicparent

Ep.113 เลี้ยงลูกด้วยเสียงดนตรี . .หนังสือเล่มนี้เหมาะมากสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะให้ลูก ๆ มีดนตรีในชีวิต คุณแม่นักเขียน เป็นครูสอนดนตรี นักร้องคอรัส และทั้งคุณพ่อคุณแม่บ้านนี้เป็นนักวิชาการดนตรีจบปริญญาเอกทางดนตรีทั้งคู่

.

ผู้เขียนเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีในการที่จะให้มีดนตรีอยู่ในชีวิตลูก โดยเริ่มตั้งแต่ตอนท้อง เราสามารถให้รู้เริ่มฟังเสียงที่มีคุณภาพตั้งแต่อยู่ในท้อง มีการกล่าวถึง Mozart Effect ซึ่งมีการทดลองให้นักศึกษาฟังเพลงของ Mozart ก่อนทำแบบทดสอบ Spatial Reasoning ซึ่งพบว่ากลุ่มที่ได้ฟังเพลงของ Mozart ก่อนทำคะแนนได้ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ฟัง

.

ผู้เขียนได้เล่าถึงพัฒนาการการฟังตั้งแต่อยู่ในท้อง จนกระทั่งคลอดออกมาว่าแต่ละช่วงวัยมีพัฒนาการด้านดนตรีอย่างไร สรุปได้ว่า การเล่นดนตรีให้ผลดีกว่าแค่ฟัง การเริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่ยังเล็กก็ให้ผลดีกว่า ดนตรีช่วยกระตุ้นสมองทั้งสองซีก และดนตรีกับภาษาก็สนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างแยกไม่ออก ซึ่งต่างก็เป็นการสื่อสารเช่นกัน

.

แต่ไม่ใช่ว่าจะฟังดนตรีอะไรก็ได้ ควรเลือกดนตรีที่ดี มีจังหวะ ทำนองรื่นหู เพลงมีความประณีต ส่วนใหญ่จึงแนะนำเพลงคลาสสิค แต่ถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ชอบเพลงคลาสสิค ก็เลือกเพลงประเภทอื่นได้ค่ะ ถ้าเป็นเพลงที่มีเนื้อร้อง ควรเลือกเนื้อเพลงที่เหมาะสมกับวัยของลูก บทเพลงที่มีเนื้อหาและจังหวะรุนแรงนอกจากไม่ช่วยพัฒนาสมองแล้วยังอาจทำลายสมองด้วย

.

สิ่งแวดล้อมทางดนตรีมีผลต่อการเรียนรู้ บ้านที่มีสภาพแวดล้อมทางดนตรี เช่น มีผู้ใหญ่ที่บ้านเล่นดนตรี มีการเปิดเพลงให้ลูกฟังเป็นประจำ จะช่วยส่งเสริมประสบการณ์ทางดนตรีให้ลูก

.

มีตัวอย่างหลายกิจกรรมทางดนตรีที่ทำได้ง่ายที่บ้าน เช่น เปิดเพลงให้ลูกฟัง ร้องเพลงกับลูก สอนลูกเรื่องจังหวะดนตรี ลูกเล็กชอบเสียงร้องเพลงของแม่มากกว่าเสียงพูด คุณแม่อาจสื่อสารด้วยการร้องเพลงกับลูก

.

สำหรับการเลือกเครื่องดนตรีให้ลูก ช่วงก่อน 6 ปี ลูกสามารถไปเข้าคลาสดนตรีของเด็กแบบเป็นกลุ่มเพื่อเรียนรู้พื้นฐานทางด้านดนตรี อายุโดยเฉลี่ยที่สามารถเรียนเครื่องดนตรีได้คือ 6 ขวบ โดยเครื่องดนตรีบางชนิดสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ 3 ขวบ โดยควรหาคุณครูที่สอนเด็กเล็กโดยเฉพาะ

.

ในหนังสือมีการแนะนำเครื่องดนตรีแต่ละชนิดโดยผู้เชี่ยวชาญเครื่องนั้นๆ ถึงเรื่อง ควรเริ่มเรียนเมื่อไหร่ การเลือกครู เรียนที่ไหนดี ค่าเรียน การเลือกเครื่องดนตรี ควรซ้อมอย่างไร เครื่องดนตรีที่มีการแนะนำ คือ piano, violin, viola, cello, bass, guitar, saxophone, ดนตรีไทย, ร้องเพลง

.

และปิดท้ายด้วยเลี้ยงลูกอย่างไรให้ประสบความสำเร็จทางด้านดนตรี โดยสรุปแล้วขึ้นอยู่กับนิยามความสำเร็จของแต่ละบ้าน แต่ที่แน่ๆการเดินทางสายดนตรีควรจะทำให้เรามีความสุขค่ะ


#เลี้ยงลูกเล่นดนตรี, #โค้ชต่าย, #Musicparent, #Music, #Parent, #Coaching, #EF, #Consultant, #ดนตรี, #เลี้ยงลูก, #ปรึกษา, #พัฒนา

Comentarios


bottom of page