top of page
Search
  • Writer's pictureCoachTai Musicparent

Ep.110 - 12 senses แนวทางการสร้างเด็กให้เติบโตอย่างสมดุลงดงามและมีความสุข part 1/3 - lower senses.ใน Ep.109-110 ได้เล่าถึง 4 senses และแนวทางการปรับพฤติกรรม ซึ่ง 4 senses นั้น คือ 4 Lower senses ใน 12 senses ในแนวทางการศึกษาแบบสไตเนอร์ (มนุษยปรัชญา) วันนี้จะมาเล่าถึงทั้ง 12 senses ค่ะ

.

12 Senses คือ กระบวนการสร้างประสบการณ์ผ่านสัมผัสของเด็กตลอดช่วง 0-21 ปี

.

ซึ่งทั้ง 12 senses ได้แก่

1. Sense of Touch

2. Sense of Life

3. Sense of Movement

4. Sense of Balance

5. Sense of Smell

6. Sense of Taste

7. Sense of Sight

8. Sense of Warmth

9. Sense of Hearing

10. Sense of Language

11. Sense of Thought

12. Sense of Self

.

4 senses แรก (sense of body) เป็น sense ที่พัฒนาช่วง 0-7 ปี


1. Sense of Touch

ผิวหนังเป็นอวัยวะแรกที่ใช้เป็นช่องทางในการเรียนรู้โลกตั้งแต่เราคลอดออกมาจากท้องแม่ การกอด การอุ้ม การให้นมจากเต้า เป็นประสบการณ์ที่ทำให้เด็กรับรู้ถึงการมีชีวิต และไว้วางใจแก่ผู้ให้สัมผัส และไว้วางในต่อโลก


2. Sense of Life

การรับรู้ความสบายและไม่สบายตัว เช่น เมื่อแพมเพิสเปียก เมื่อหิว เป็น sense สัญชาตญาณการเอาชีวิตรอด รับรู้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น จังหวะของชีวิตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เราควรฝึกให้เด็ก กิน ถ่าย นอน ให้เป็นเวลา


3. Sense of Movement

เด็กจะเรียนรู้การเคลื่อนไหวด้วยตัวเอง มีการ นั่ง คืบ คลาน ยืน เดิน ตามจังหวะของตัวเอง ผู้ที่ sense นี้เสีย จะกะระยะไม่ค่อยถูกมักจะเตะโน่น ชนนี่ ในระดับลึก คือ จะเปะปะหาเป้าหมายชีวิตได้ยาก เด็กที่ถูกบังคับให้นั่งเรียน ไม่ค่อยได้ออกมาวิ่งเล่นเคลื่อนไหว เมื่อโตมาแม้ว่า จะฉลาด มีงานการทำดี แต่จะตอบตัวเองไม่ได้ว่า เกิดมามี ‘เป้าหมายชีวิต’ อะไร


4. Sense of Balance

เป็น sense ที่เราแตกต่างจากสัตว์ เราสามารถต้านทานแรงโน้มถ่วง เพื่อยืนและเดินสองขาได้ กิจกรรมที่ช่วยเพิ่ม sense นี้ คือ การเล่นกีฬาทรงตัว เช่น ขี่จักรยาน skate ให้เด็กฝึกเดินบนเส้นตรง ฝึกหลับตายืนขาเดียว

.

วันนี้เราคุยกันถึง 4 lower senses ซึ่งเป็น sense ที่ก่อให้เกิด will หรือ ความมุ่งมั่นที่เกิดจากการลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ หรือ พลังเจตจำนง คราวหน้าเรามาคุยต่อถึง middle senses ซึ่งเป็น sense ที่ก่อให้เกิด feeling ให้เด็กรู้ความชอบ ไม่ชอบค่ะ


#เลี้ยงลูกเล่นดนตรี, #โค้ชต่าย, #Musicparent, #Music, #Parent, #Coaching, #EF, #Consultant, #ดนตรี, #เลี้ยงลูก, #ปรึกษา, #พัฒนา

Comments


bottom of page