top of page
Search
  • Writer's pictureCoachTai Musicparent

Ep.11 พัฒนาทักษะ EF (Executive Functions)* ผ่านการส่งลูกแข่งดนตรี



ปีนี้เป็นปีที่สองที่ลูก ๆ จะแข่ง violin ค่ะ ปีแรกที่แข่ง เพราะแม่เห็นว่าการเรียนด้วยวิธี Suzuki ไม่มีการสอบ เลยอยากให้ลูกได้ลองวัดตัวเอง สำหรับปีนี้ objective ในการแข่งแตกต่างไป ระหว่าง 2 ปีนี้ต่ายได้รู้จักและศึกษาทักษะสมอง EF ซึ่งเห็นว่าสามารถนำหลักการนี้มาช่วยพัฒนาสมองของลูกได้ การแข่งขัน violin ในปีนี้ จึงเป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ EF มากกว่าจุดประสงค์อื่น . ทักษะ EF ที่ได้ฝึกหลัก ๆ ในการเตรียมตัวแข่ง violin คือ ทักษะปฏิบัติ (initiating, planning/ organizing, goal directed/ persistence) . นี่คือความร่วมมือของทั้งครอบครัว เป็นโครงการประมาณ 1 ปี เรา set เป้าหมายร่วมกันว่าจะไปแข่ง โดยตั้งเป้าหมายที่รายการ Osaka ถ้าเราได้เหรียญทองรอบ regional ที่เมืองไทยเราจะได้ไปแข่งรอบ final ที่ Osaka กัน แล้วเด็ก ๆ ก็จะได้ไปเที่ยวญี่ปุ่น . คำว่า 'เรา' ที่จะแข่งกันนี่คือ ลูก 2 คน และคุณแม่ โดยที่คุณแม่ก็เริ่มเรียน violin มาพร้อม ๆ กับลูก การแข่งนี่ห่างไกลความสามารถ ณ ปัจจุบันมาก แต่แม่คิดว่าการแข่งจะมีประโยชน์กับลูก โดยแม่จะเป็น role model ให้ลูก ให้เห็นว่าถ้าจะแข่งต้องทุ่มเทซ้อม รวมทั้งการที่แม่เล่น violin เองจะสามารถช่วยลูกซ้อมได้ดีขึ้น . หลังจาก initiate โครงการแล้ว เราก็วางแผนการซ้อมกันค่ะ เรายังคงซ้อมทุกวันเหมือนเดิม แต่เข้มข้นมากกว่าเดิม หลังจากเลือกเพลงแข่งได้แล้ว เด็ก ๆ ก็ต้องซ้อมเพลงนั้นไปอีกประมาณ 6 เดือนทุกวัน การซ้อมเพลงจะละเอียดละออมาก โน้ตทุกตัวต้องถูก เทคนิค bow เทคนิคนิ้วและแขน etc. . ไม่ใช่แค่เด็ก ๆ ที่ต้องสู้นะคะ พ่อแม่ก็สู้ไปกับเค้าด้วย บางวันกลับมาจากที่ทำงานเหนื่อยมากก็ต้องพาลูกซ้อมค่ะ เราดำเนินการได้ตามแผน และเราทุกคนก็แสดงถึงความมุ่งมั่นและความพากเพียร . สำหรับต่ายแม้ว่าจะยังไม่ถึงวันแข่งที่ใกล้เข้ามาแล้ว แต่ต่ายว่าครอบครัวเราสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้แล้วค่ะ เราได้พัฒนาทักษะ EF กันทั้งพ่อ แม่ ลูก ส่วนพวกเราจะแข่งได้รางวัลกันหรือไม่อันนั้นถือเป็นกำไรค่ะ

*ทักษะสมอง EF (Effective Functions) เรียบเรียงจากความเข้าใจของต่ายเอง ทักษะพื้นฐาน 1. Working memory จำ ประมวลผล ดึงข้อมูล 2. Inhibitory control ยับยั้งชั่งใจ คิดก่อนทำ 3. Shift/ cognitive flexibility สับเปลี่ยนความคิดเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยน ทักษะการกำกับตนเอง 4. Focus/ attention จดจ่อใส่ใจ 5. Emotional control แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม 6. Self monitoring การสะท้อนความคิด ทักษะปฏิบัติ 7. Initiating ริเริ่มลงมือทำ 8. Planning/ organizing วางแผน จัดการ ดำเนินการ 9. Goal directed/ persistence ความเพียร


#เลี้ยงลูกเล่นดนตรี, #โค้ชต่าย, #Musicparent, #Music, #Parent, #Coaching, #EF, #Consultant, #ดนตรี, #เลี้ยงลูก, #ปรึกษา, #พัฒนา

Comments


bottom of page