top of page
Search
  • Writer's pictureCoachTai Musicparent

Ep.105 การฟัง.การฟัง เป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับนักดนตรี เราฟังเสียงเครื่องดนตรีที่เราเล่นหรือเสียงเพลงที่เราร้องออกมา เพื่อให้รู้ว่าเราเล่นหรือร้องเพี้ยนหรือไม่ และเพื่อฟังคุณภาพเสียงที่เราผลิตออกมา และเราเสียงดนตรีที่คนอื่นเล่นเพื่อที่จะเล่นดนตรีให้เข้ากัน ฯลฯ

.

คนที่มีหูดีที่เรียกว่า perfect pitch คือ คนที่ฟังโน้ตแล้วบอกได้เลยว่าโน้ตตัวนั้น คือ โด เร มี ก็ช่วยในการเล่นดนตรี โดยเฉพาะในการแกะเพลงเพื่อเล่นออกมา นักดนตรีจะสามารถฟังได้แบบ relative คือ ให้โน้ตมาหนึ่งตัว จะสามารถเทียบเคียงกับโน้ตตัวอื่น ๆ ได้ เช่น ฟังออกว่าเสียงสูงกว่าต่ำกว่า

.

ตอนต่ายเรียนดนตรีใหม่ ๆ ต่ายว่าการฟังที่ยาก คือ การฟังตัวเองเล่น งง ไหมคะ ไม่ได้ยินเสียงที่ตัวเองเล่นหรอ ได้ยิน (listen) ค่ะ แต่ไม่ได้ฟัง (hear) คือ ไม่รู้ว่าตัวเองเล่นเพราะไหมหรือเพี้ยนไหม เพราะมัวแต่ไป concentrate ว่าเล่นโน้ตถูกไหม

.

ในการสอบเกรดดนตรี จะมีการสอบฟังแน่นอนค่ะ เป็นการฟังแบบ relative ค่ะ เป็นการฟัง เสียงสูงต่ำ, key ไหน, ผสมกับเราต้องรู้ทฤษฎีบ้าง ตอนช่วงแรก ๆ ที่สอบ ส่วนหนึ่งของการสอบฟัง คือ ครูเล่นประโยคสั้น ๆ แล้วให้เราเล่นตาม โอ อันนี้ยากมาก ตอนหลังการสอบเปลี่ยนเป็น ครูเล่นแล้วให้เราตบมือตาม อันนี้เลยเหมือนสอบความจำมากกว่า

.

สิ่งที่จะช่วยเด็ก ๆ ที่หัดเล่นดนตรีได้เป็นอย่างดีเลย คือ การฟังเยอะ ๆ ค่ะ การฟังในที่นี่ คือ ฟังเพลงที่เค้ากำลังหัดเล่นอยู่ ให้เค้าฟังเพลงนั้นที่เล่นจากต้นฉบับหรือที่เล่นโดยนักดนตรีที่เก่ง ๆ บ่อย ๆ จะช่วยให้เค้าซึมซับการเล่นที่ไพเราะค่ะ เปิดเพลงวนไปเลยค่ะ ตอนนั่งในรถ เปิดคลอเบา ๆ ตอนทานข้าว ฯลฯ

.

นอกเหนือจากการฝึกฟังในการเรียนดนตรีแล้ว เราเคยฝึกฟังไหมคะ นึกย้อนไปถึงสมัยเรียน เรามีการเรียนเพื่อ เขียน อ่าน พูด แต่เรามักไม่ค่อยได้เรียนการฟัง หลัง ๆ มานี้มีบางส่วนของคอร์สเทรนนิ่งที่เริ่มสอนการฟังอย่างจริงจัง ทั้ง deep listening, active listening, emphatic listening etc. ซึ่งการฟังแต่ละระดับก็ใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

.

สำหรับต่าย การฟัง เป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ การฟังช่วยให้เราเข้าใจคนอื่นมากขึ้น และคนพูดก็รับรู้ได้ ต่ายว่าบทบาทของพ่อแม่ในบางครั้งต้องเป็นนักฟังที่ดีค่ะ เวลาลูกมาคุยกับเราฟังให้ออกนะคะว่า เค้ามาแต่เล่ามาบ่นมาระบาย หรือเค้ามาขอคำปรึกษา เรามีแนวโน้มที่จะให้คำแนะนำอยู่เสมอ ๆ บางครั้งเค้าอาจจะไม่ต้องการคำแนะนำค่ะ

.

การฝึกฟังไม่ได้เป็นเรื่องยากนะคะ แค่เราเปิดใจและตั้งใจรับฟัง แล้วก็พูดให้น้อยลงค่ะ


#เลี้ยงลูกเล่นดนตรี, #โค้ชต่าย, #Musicparent, #Music, #Parent, #Coaching, #EF, #Consultant, #ดนตรี, #เลี้ยงลูก, #ปรึกษา, #พัฒนา

Comments


bottom of page