top of page
Search
  • Writer's pictureCoachTai Musicparent

เราคงไม่อยากระเบิดอารมณ์ใส่คนที่เรารักใช่ไหมคะ Ep.248 การจัดการอารมณ์


ช่วงโควิดที่เราอาจจะได้อยู่บ้านกับครอบครัวมากขึ้น ได้พาลูกเรียน online พร้อม ๆ กับ work from home ไปด้วย เราได้ปรับตัวเข้ากับ new normal ได้เรียนรู้และรู้จักสิ่งใหม่ ๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือความรักของคนในครอบครัว อาจจะมีบ้างที่กระทบกระทั่งกัน แต่ก็เลื่อเลยว่าเราไม่ได้อยากทำร้านความรู้สึกของคนที่เรารักหรอกค่ะ

.

วันนี้อยากชวนคุยเรื่องการจัดการอารมณ์ค่ะ ต่ายใช้คำว่า ‘การจัดการ’ ไม่ใช่คำว่า ‘การควบคุม’ อารมณ์นะคะ อารมณ์เป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นได้ เราไม่สามารถพยายามควบคุมไม่ให้มันเกิดได้ สิ่งที่เราทำได้คือเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นแล้วเราจะจัดการอย่างไร เราจะแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างไรโดยเฉพาะอารมณ์ลบ

.

ต่ายชวนลูกให้คิดถึงตอนที่เรามีอารมณ์ลบ เช่น โกรธ โมโห เสียใจ หงุดหงิด เรามีอาการ (ทางร่างกาย) อย่างไรบ้าง เช่น หน้าร้อน หัวร้อน มือสั่น ใจเต้นแรง เริ่มต้นให้ลูกรู้ว่าอารมณ์ส่งผลต่อร่างกาย ถ้าเราจับได้ไวเราจะรู้ตัวแล้วว่าเรามีอารมณ์ลบ

.

จากนั้นให้ลองคิดว่าถ้าเรามีอารมณ์ลบ เช่น โกรธ แล้วเราอยากให้เราแสดงออกอย่างไร เราคงไม่อยากเสียงดังหรือทำร้ายข้าวของ เมื่อเรารู้ว่าเราโกรธ เราอาจจะเดินหนีสิ่งที่ทำให้เราโกรธ, นับ 1-10, หายใจเข้า เพื่อที่เราจะได้ไม่ทำพฤติกรรมที่เราจะกลับมาเสียใจภายหลัง

.

ถ้าเราเลือกวิธีได้แล้ว ให้เราซ้อมค่ะ จินตนาการว่าถ้ามีอารมณ์ลบ เช่น อารมณ์โกรธ เราจะแสดงออกอย่างไร ที่บ้านจะมี keyword เช่น ต่ายจะหายใจลึก ๆ พอต่ายโกรธแล้วลูกจะรีบบอก keyword แม่ว่า หายใจ แม่หายใจ เราจะได้รีบดึงสติกลับมารู้ตัวว่ากำลังโกรธ จะได้ไม่ระเบิดอารมณ์

.

อยากแชร์กฎหลักอีกอย่างที่บ้านคือ เราห้ามไม่ให้ทำร้ายตัวเอง ห้ามให้ทำร้ายคนอื่น (ทั้งทางกายและวาจา) ห้ามทำร้ายสัตว์และสิ่งของค่ะ


#เลี้ยงลูกเล่นดนตรี, #โค้ชต่าย, #Musicparent, #Music, #Parent, #Coaching, #EF, #ดนตรี, #เลี้ยงลูก, #ปรึกษา, #พัฒนา, #StrengthFinder, #ค้นหาพรสวรรค์, #โค้ชแม่ต่าย, #StrengthCoach, #Gallup, #CoachTai

Comments


bottom of page