top of page
Search
  • Writer's pictureCoachTai Musicparent

สอนลูกกับสอนลูกน้องแบบไหนยากกว่ากัน Ep.243 เด็กกับผู้ใหญ่มีการเรียนรู้ที่ต่างกัน (Child vs. Adult


สำหรับคุณพ่อคุณแม่การสอนลูกหรือการสอนลูกน้องยากกว่ากันคะ เคยสังเกตไหมคะวิธีไหนที่สอนลูกน้องแล้ว work วิธีไหนที่สอนลูกแล้ว work เป็นวิธีเดียวกันหรือเปล่าคะ ในทางทฤษฎีการเรียนรู้ของเด็กกับผู้ใหญ่แตกต่างกันค่ะ ภาษาอังกฤษมีศัพท์ 2 คำเฉพาะเลย คือ pedagogy (child learning) กับ andragogy (adult learning) . ตอนที่ต่ายออกแบบคอร์สให้พนักงานในองค์กรเรียน เราพูดกันเยอะมากว่าผู้ใหญ่เรียนรู้ต่างจากเด็ก มีทฤษฎี Adult Learning ที่เราต้องเข้าใจเพื่อออกแบบคอร์สให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด และต่ายเป็นเคยเป็น School Partner ในโครงการ ConnextED ซึ่งเป็นโครงการปฏิรูปการศึกษาและได้เข้าไปทำงานกับโรงเรียน คุณครู และนักการศึกษา ได้ไปเห็นนวัตกรรมการศึกษาสำหรับเด็ก จึงเห็นได้อย่างชัดเจนถึงความแตกต่างในการเรียนรู้ระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ค่ะ . เราต้องเริ่มจากการเข้าใจ #ผู้เรียน ก่อน ผู้ใหญ่จะรับผิดชอบการเรียนรู้ของตัวเอง มีความสนใจว่าตัวเองอยากเรียนอะไร และประเมินได้เองว่าเข้าใจการเรียนรู้ไหม เด็กยังไม่ได้มีความสามารถในการควบคุมตัวเองให้เรียนได้เท่าผู้ใหญ่ ดังนั้นจึงค่อนข้างขึ้นอยู่กับผู้สอนและสื่อการสอนต่าง ๆ ว่าจะสามารถดึงดูดความสนใจของเค้าได้มากแค่ไหน . ต่อมาคือ​#ประสบการณ์ ผู้ใหญ่จะมีประสบการณ์มากกว่า และจะเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ใหม่เข้ากับประสบการณ์ สำหรับเด็กประสบการณ์ในชีวิตน้อยจึงยอมรับการรับข้อมูลแบบที่ผู้สอนใช้วิธีบอกได้มากกว่า สำหรับเด็กเราจะไม่สามารถใช้วิธีการโค้ชชิ่งเพียงอย่างเดียวโดยการถามคำถามให้ได้คำตอบด้วยตัวเองได้ . จากนั้นเราจะมีดู #ความพร้อม ในการเรียนรู้ ผู้ใหญ่จะเรียนรู้เมื่อพร้อม เช่น อาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างเข้ามาในชีวิตทำให้มีความต้องการการเรียนรู้เฉพาะเจาะจงในเรื่องหนี่ง และอยากได้ความรู้ที่นำไปใช้ได้ทันที ขณะที่เด็กจะมีการเรียนรู้เป็นอาชีพ เรียนรู้ตลอดเวลา ความรู้ที่ได้จึงเพื่อนำไปใช้ต่อในอนาคต . #วิธีการเรียนรู้ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่เน้นการลงมือทำ การเอาไปใช้จริงได้ การนำไปแก้ปัญหาในชีวิต และการเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม การออกแบบหลักสูตรของผู้ใหญ่จึงเน้นการนำลงมือทำ เช่น discussion, role play สำหรับเด็กวิธีการเรียนรู้มักจะเป็นการรับข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ เข้ามา ผ่านการบอก และได้มีการทดลองทำ แต่หลายสิ่งที่เรียนมาอาจจะยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ในขณะนั้น . สุดท้ายคือเรื่องของ #แรงจูงใจในการเรียน ผู้ใหญ่จะมีแรงจูงใจจากภายใน คือ ต้องการเรียนรู้เอง ในขณะที่เด็กต้องอาศัยการกระตุ้นจากภายนอก เช่น จากผู้สอนและสื่อการสอนต่าง ๆ ดังนั้นวิธีการสอนและสื่อที่น่าสนใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเด็ก . ถึงตรงนี้เราก็เห็นความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้ของเด็กและผู้ใหญ่ ลองกลับไปดูว่าวิธีที่เราใช้กับลูกและลูกน้องแตกต่างกันหรือไม่นะคะ

Reference: Andragogy Theory by Malcolm Knowles


#เลี้ยงลูกเล่นดนตรี, #โค้ชต่าย, #Musicparent, #Music, #Parent, #Coaching, #EF, #ดนตรี, #เลี้ยงลูก, #ปรึกษา, #พัฒนา, #StrengthFinder, #ค้นหาพรสวรรค์, #โค้ชแม่ต่าย, #StrengthCoach, #Gallup, #CoachTai

Comentários


bottom of page